PROMO styles

Acronis Snap Deploy

Acronis Snap Deploy implementeert een exacte systeemkopie van een master-machine via multicast tegelijkertijd naar meerdere systemen: ideaal voor snelle bare-metal installaties op servers en pc's.

Alles overal tegelijk!

Of u nu in een school, in een bedrijf of bij een overheidsinstantie werkt, het implementeren van nieuwe software of configuraties in uw netwerk kan ingewikkeld en vermoeiend zijn. Dankzij een uitgebreide, gebruikersvriendelijke oplossing van Acronis kunt u vanaf nu echter al uw laptops, desktops en servers snel en eenvoudig implementeren en er nieuwe images van maken en tegelijkertijd de kosten aanzienlijk omlaag brengen. Allemaal met Acronis Snap Deploy.

Acronis Snap Deploy maakt gebruik van de bekroonde systeemkopietechnologie van Acronis om een exacte systeemkopie te maken van een door u gekozen standaardconfiguratie. Daarbij worden het besturingssysteem, configuratiebestanden en alle toepassingen meegenomen. Vervolgens wordt de image op meerdere systemen tegelijkertijd geïmplementeerd: ideaal voor snelle bare-metal installaties op servers en pc's.

Hoofdfuncties

High-performance verzending

Vanaf het centrale beheerpunt kunt u een master-image, inclusief besturingssysteem en toepassingen, via multicast of unicast tegelijkertijd naar meerdere pc's of servers in uw netwerk implementeren. Dat gaat snel en eenvoudig.

Flexibele implementatieopties

Implementeren zoals u het wilt! Acronis Snap Deploy biedt u allerlei opties, zoals handmatige, automatische, door de gebruiker gestarte en geplande implementatie. Met Wake-on-LAN worden uitgeschakelde machines bovendien automatisch opgestart. Via autonome image-implementatie kunt u images zelfs implementeren als het netwerk is uitgeschakeld.

Hardwareveelzijdigheid

Moet u uw image implementeren op pc's met een andere hardwarearchitectuur? Geen probleem. Het product zorgt ervoor dat uw systeem ook goed opstart als het op een ander soort hardware wordt uitgevoerd.

Aanpassing na implementatie

Wanneer u een implementatie voltooit, kunt u met Acronis Snap Deploy gemakkelijk Windows-instellingen wijzigen, zoals de computernaam, IP-configuratie of SID, en zo uw eindgebruikers in staat stellen machines aan te passen en ze unieke namen geven binnen uw netwerk.

Machinespecifieke configuratie

U kunt individuele instellingen aan elke pc of server toewijzen om ervoor te zorgen dat ze allemaal precies op maat worden geconfigureerd. Via de lijst met nieuwe machines bewaakt u de voortgang en status, maar kunt u ook nieuwe machines die aan de hand van hun MAC-adres zijn geïdentificeerd vooraf configureren.

Opstarten zoals u het wilt

U kunt de implementatie voorbereiden door uw machines op te starten vanaf aanpasbare media, zoals cd's, dvd's of flashstations, of vanaf het netwerk met Acronis PXE Server. Acronis Snap Deploy laat u kiezen tussen opstartbare Linux- en WinPE-omgevingen. Ook kunt u benodigde drivers aan WinPE-media toevoegen voor compatibiliteit met nieuwe hardware.

Implementatieopties

Acronis Snap Deploy biedt verschillende implementatiemodi voor verschillende behoeften. Alle modi worden beheerd via een centrale, externe beheerconsole.

Door gebruiker gestarte implementatie

Hiermee kunnen gebruikers zelf de installatie van de image op hun eigen systeem activeren.

Geplande implementatie

Hiermee wordt de master-image op een specifiek tijdstip (opnieuw) geïnstalleerd. Dit is vooral handig als u op vaste onderhoudstijden een nieuwe systeemkopie van een machine wilt maken, zoals elke avond of elk weekend.

Handmatige of automatische implementatie

Handmatig te starten of automatisch uit te voeren wanneer een opgegeven aantal machines gereed is.

Autonome implementatie

Hiermee kunt u systemen die niet op uw netwerk zijn aangesloten gemakkelijk opnieuw configureren.Voor elke implementatie kunt u van verschillende opties profiteren:

Implementatiesjablonen.

De implementatie-instellingen worden opgeslagen, zodat u ze opnieuw kunt gebruiken voor andere taken.

Versleuteling.

De verschillende onderdelen van Acronis Snap Deploy communiceren met elkaar via SSL (Secure Sockets Layer), de industrienorm voor hoogwaardige gegevensbeveiliging.

Aanvraagbeperking van netwerkbandbreedte.

Hiermee wordt een maximale doorvoer opgegeven om het netwerkgebruik te beperken.

Compressie en splitsing.

U kunt uw master-image comprimeren om schijfruimte te besparen of de image in meerdere volumes splitsen om deze op cd's of dvd's te zetten.

Wachtwoordbescherming.

U kunt uw master-image met een wachtwoord beschermen om onbevoegde implementatie te voorkomen. Het is ook mogelijk om een wachtwoord in te stellen voor opstarten in de opstartbare Acronis Snap Deploy-omgeving. Zo zorgt u ervoor dat gebruikers de omgeving niet per ongeluk zelf openen.

Multicast en unicast.

Kies multicast om het netwerkverkeer omlaag te brengen en bespaar tijd door images tegelijkertijd naar meerdere machines te implementeren. U kunt ook unicast gebruiken om de belasting van uw netwerk te verlagen en compatibiliteitsproblemen met netwerkapparatuur tot een minimum te beperken.

Het formaat van schijven wijzigen.

Als de schijf op een doelmachine groter of kleiner is dan de mastermachine, kan Acronis Snap Deploy 4 het formaat ervan wijzigen, zodat de schijfcapaciteit van de doelmachines volledig wordt benut en de beschikbare schijfruimte efficiënt wordt gebruikt.

Ondersteuning van het VHD-formaat.

Voor implementatie kunnen zowel imagebestanden van Acronis (.tib) als virtuele harde schijven van Microsoft (.vhd) worden gebruikt als master-image. Acronis Snap Deploy ondersteunt zelfs images die zijn gemaakt met Acronis True Image, Acronis Backup of Acronis Backup Advanced.

Opdrachtregel en scripts.

Het opdrachtregelprogramma van Acronis Snap Deploy wordt meegeleverd op media die in WinPE kan worden opgestart. Het kan worden gebruikt voor het uitvoeren van systeemkopieën of implementatie in de opdrachtregelmodus, of om scripts uit te voeren.

Configuratiebeheer.

Wanneer de implementatie is voltooid, kunt u verschillende parameters, zoals de naam en het domeinlidmaatschap van de doelmachine, wijzigen om ervoor te zorgen dat de machine goed wordt geconfigureerd.

WoL (Wake-on LAN) en WoL-proxy.

Met deze standaarden kunt u machines op afstand automatisch laten inschakelen. WoL-proxy wordt meegeleverd om ervoor te zorgen dat WoL ook buiten de netwerkgrenzen werkt.

Configuratiebeheer

 • Wijzigingen aanbrengen in machineconfiguraties.
 • De doelmachine afsluiten of opnieuw opstarten.
 • Nieuwe bestanden overbrengen naar de doelmachine.
 • Toepassingen of scripts uitvoeren op de doelmachine.

Nieuw

Deze nieuwste versie is voorzien van een verbeterde gebruikersinterface waarmee ook beginners de installatie en configuratie eenvoudig kunnen uitvoeren. De nieuwe versie ondersteunt ook nieuwe hardware. Bovendien profiteert u van flexibele nieuwe implementatieopties, zoals de mogelijkheid om voor elke machine unieke instellingen te configureren.

 • Verbeterde en vereenvoudigde gebruikersinterface en installatie om tijd te besparen en het risico op fouten tot een minimum te beperken
 • Unieke instellingen per machine, zoals naam- en IP-configuratie
 • Compatibiliteit met VHD-master-images (Virtual Hard Disk) van Microsoft voor implementatie
 • Keuze tussen Linux- en WinPE-media voor implementaties
 • De mogelijkheid om drivers aan WinPE-media toe te voegen voor compatibiliteit met nieuwe hardware
 • Licentie-optie voor nieuwe implementatie voor één implementatiebewerking op een pc of server
 • Volledige ondersteuning van Windows 2008 R2 en Windows 7
 • Handige lijst met nieuwe machines, met daarin de voortgang en status van elke machine (machines kunnen handmatig worden toegevoegd op basis van hun MAC-adres of worden geïmporteerd uit een bestand)

Andere hardware? Dezelfde voordelen!

Images met standaardconfiguraties kunnen eenvoudig op identieke hardware worden geïmplementeerd, maar implementatie op andere hardware is vaak een stuk lastiger. De systemen kunnen bijvoorbeeld niet worden opgestart, omdat de kritieke HAL (Hardware Abstraction Layer) en drivers voor massaopslagapparaten ontbreken. En hoewel u met de Microsoft SysPrep-technologie Plug en Play-drivers kunt importeren, bijvoorbeeld voor geluid, beeld en netwerken, kunt u er niet de drivers mee downloaden die nodig zijn voor het opstarten van de machine.

Acronis Snap Deploy

Eenvoudig te implementeren op andere soorten hardware!

Dit is een efficiënte oplossing voor hardware-onafhankelijke systeemimplementatie. U kunt er cruciale HAL en drivers voor massaopslagapparaten mee op een image installeren. Met deze functie kunt u de HAL en drivers voor massaopslagapparaten automatisch of handmatig afstemmen op de doelhardware. Hierdoor worden ook de nieuw geïmplementeerde systemen met andere soorten hardware goed geïmplementeerd.

for PC
for Server

voor pc

voor server

Vereisten

Acronis Snap Deploy 4 kan worden geïnstalleerd op:

 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft Windows Server 2008/2008 R2
 • Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003/2003 R2
 • Microsoft Windows 8
 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows XP

De volgende besturingssystemen worden ondersteund voor implementatie:

 • Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
 • Microsoft Windows 2000 Professional 
 • Microsoft Windows 98/ME/NT 
 • Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard
 • Microsoft Windows 2000 Server 
 • Microsoft Windows Server 2003/2003 R2
 • Microsoft Windows Server 2008/2008 R2
 • Microsoft Windows Server 2012
 • Linux

Bestandssystemen

 • FAT16/FAT32
 • NTFS
 • Ext2/Ext3/Ext4
 • RaiserFS
 • Raiser4

Master-images kunnen op een van de volgende apparaten worden opgeslagen:

 • Lokale map (HDD)
 • Netwerkshare
 • Verwisselbare opslagapparaat, zoals een cd, dvd of flash-station

Met de pc-versie kunnen uitsluitend images van besturingssystemen voor workstations worden geïmplementeerd. Zie het KB-artikel http://kb.acronis.com/content/25215 voor meer informatie

Bovendien ondersteunt Acronis Snap Deploy de implementatie van images met elk bestandssysteem in de modus Per sector.

Munchkin (Corp)

ClickTale

Click Tracking

JS bottom form ASM