Odzyskiwanie po awarii

Co powinieneś wiedzieć zanim wybierzesz efektywny
plan odzyskiwania danych po awarii

Bez wszechstronnego planu odzyskiwania danych po awarii twoja firma jest narażona na niebezpieczeństwa!

Zdarzenia takie jak pożary, powodzie czy kradzieże mogą zatrzymać procesy biznesowe, a utrata danych może poważnie wpłynąć na produktywność pracowników, przychody i reputację marki. Utrata danych może również skutkować karami i grzywnami za niewywiązywanie się z umów.