Prosty. Kompletny. Bezpieczny.

Dane, pliki i treści są istotą dzisiejszego biznesu. Dane, z których organizacje korzystają w każdej sekundzie, w każdej minucie i każdego dnia, pozwalają podejmować ważne decyzje, zwiększają przychody, ograniczają koszty, zwiększają zadowolenie klientów, polepszają jakość produktów oraz są źródłem innych kluczowych czynników biznesowych.

Proste, kompletne i bezpieczne rozwiązania Acronis zapewniają organizacjom bardziej wydajne mechanizmy dostępu do treści i plików oraz ich współdzielenia ze swoimi kolegami, partnerami i klientami. Acronis sprawia, że współdzielenie i zarządzanie danymi firmowymi oraz plikami na urządzeniach mobilnych, komputerach Mac i PC, jest proste i bezpieczne.

  • Zapewnia bezpieczny i kontrolowany dostęp do serwerów/komputerów PC z poziomu dowolnego urządzenia należącego do pracownika.
  • Zapewnia bezpieczne i proste współdzielenie plików pomiędzy dowolnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi urządzeniami mobilnymi - bez ograniczania rozmiaru pliku!
  • Zapewnia użytkownikom komputerów Mac dostęp do środowisk Windows eliminując niekompatybilność Mac/Windows.
  • Zapewnia zgodność z zaleceniami odnośnie poziomu bezpieczeństwa i zasadami najlepszych praktyk, jednocześnie zapewniając pełne wsparcie dla pracowników mobilnych.