Pomoc techniczna dla klientów

Obsługa klienta i pomoc techniczna

Acronis AdvantageSM

Często zadawane pytania klientów:


P: Co jest wymagane do uzyskania pomocy technicznej od firmy Acronis?

O: Klienci mają do wyboru następujące możliwości:

Program Acronis Advantage: Klient kupujący produkt biznesowy otrzymuje numer seryjny wraz z roczną subskrypcją. W ciągu pierwszego roku klient jest uprawniony do korzystania z rodzajów pomocy opisanych na stronie internetowej programu Acronis Advantage. Jeśli program pomocy technicznej utraci ważność, należy go przedłużyć lub wykupić pomoc Acronis Pay Per Incident.

Pay Per Incident: Klient, który kupił produkt dla użytkowników indywidualnych lub nie uczestniczy w programie Acronis Advantage Standard ani Premier, może zdecydować się na wykupienie pomocy technicznej dotyczącej jednego zdarzenia. Jest to możliwe na stronie http://www.acronis.pl/support/contact-us.html po wskazaniu typu problemu, wybraniu zarejestrowanego produktu i naciśnięciu przycisku „Wykup licencję Pay Per Incident". Po wykupieniu usługi Pay Per Incident klient może korzystać z pomocy technicznej przez telefon oraz z priorytetowej pomocy za pośrednictwem czatu i poczty e-mail. Pomoc techniczna typu Pay Per Incident obejmuje jedno zgłoszenie (jeden problem).

Baza wiedzy: Klient, który nie chce wykupywać pomocy technicznej dotyczącej jednego zdarzenia ani rejestrować się w programie Acronis Advantage, może skorzystać z naszej bazy wiedzy (Knowledge Base), wyszukując w niej pomocne artykuły na temat danego problemu. Ponadto problemy i pytania można omawiać na forum użytkowników produktów Acronis pod adresem http://forum.acronis.com.

Niedawne zakupy (dotyczy tylko produktów dla użytkowników indywidualnych i biur domowych): Klient, który kupił produkt dla użytkowników indywidualnych lub biur domowych, jest uprawniony do korzystania ze standardowej pomocy technicznej przez 30 dni od daty zakupu. Pomoc można uzyskać za pośrednictwem czatu i poczty e-mail.

Po przejściu na stronę http://www.acronis.pl/support/ i kliknięciu linku „Kontakt" należy wybrać typ problemu i nazwę produktu. Zostaną wyświetlane dane kontaktowe i opcje pomocy technicznej.

Do góry ^


P: Czy Acronis udostępnia bezpłatną pomoc techniczną?

O: Tak. Produkty Acronis dla użytkowników indywidualnych i biur domowych są objęte gwarancyjną pomocą techniczną dostępną przez 30 dni od daty zakupu. Acronis zapewnia również bezpłatną pomoc techniczną w okresie próbnym (przed zakupem produktu), a także pomoc dotyczącą rejestracji i problemów z numerem seryjnym po zakupie produktu — z wyjątkiem przypadków, gdy dział pomocy technicznej musi wygenerować nowy numer seryjny.

Do góry ^


P: Co to jest program pomocy technicznej Acronis Advantage?

O: Acronis Advantage to wielopoziomowy subskrypcyjny program pomocy technicznej i konserwacji, który opracowaliśmy w celu zapewnienia wyjątkowej i elastycznej oferty wsparcia technicznego.

Dostępne są dwa rodzaje subskrypcji na usługi pomocy technicznej i konserwacji:

 • Acronis Advantage Standard — umożliwia dostęp do pomocy technicznej w systemie 10x5, w ramach którego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–18:00 CET można kontaktować się ze specjalnie wyznaczonymi pracownikami obsługi. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem czatu i poczty e-mail oraz przez telefon. W przypadku krytycznego błędu systemu nasz specjalista odpowie na zgłoszenie w ciągu jednego dnia roboczego.
 • Acronis Advantage Premier — umożliwia dostęp non-stop (24x7) do pomocy technicznej za pośrednictwem czatu i poczty e-mail oraz przez telefon. Klienci korzystający z programu Acronis Advantage Premier mają dostęp do priorytetowej pomocy technicznej. W przypadku błędu systemu o krytycznym znaczeniu dla działalności firmy pierwszą odpowiedź otrzymują w ciągu jednej godziny. Pierwszy rok korzystania z usług pomocy technicznej jest zawarty w cenie zakupu dowolnego produktu biznesowego Acronis.

Zwracamy uwagę, że poza zwykłymi godzinami pracy pomoc techniczna jest dostępna tylko w języku angielskim.

Poza usługami dostępnymi w ramach subskrypcji firma Acronis oferuje również następujące narzędzia:

 • Internetowe narzędzie do rozwiązywania problemów — narzędzie umożliwiające szybki dostęp do obszernej bazy wiedzy. Dzięki niemu użytkownicy mogą samodzielnie rozwiązywać problemy i wyszukiwać potrzebne informacje.
 • Rozszerzona baza wiedzy (Knowledge Base) — biblioteka z nowymi artykułami na temat sposobu instalowania programów, rozwiązaniami problemów technicznych oraz poradami, które ułatwiają maksymalne wykorzystanie możliwości produktów Acronis. Udoskonalona wyszukiwarka umożliwia szybszy dostęp do odpowiednich treści.
 • Pomoc techniczna Pay Per Incident — rozszerzony program, który umożliwia wykupienie pomocy technicznej dotyczącej jednego zdarzenia. Pomocy udziela jeden ze specjalnie wyznaczonych pracowników firmy Acronis.

Do góry ^


P: Jestem użytkownikiem programu Acronis True Image Home. Jakie mam możliwości, jeśli chodzi o pomoc techniczną?

O: Osoby korzystające z produktów Acronis dla użytkowników indywidualnych mają następujące możliwości:

 1. Pomoc techniczną można wykupić jako opcję Pay Per Incident (za jedno zdarzenie). Cena za usługę Pay Per Incident wynosi 20.00€ (usługa dostępna za pośrednictwem czatu na żywo, przez telefon i priorytetowo pocztą e-mail).
 2. Klient, który w ciągu ostatnich 30 dni kupił produkt dla użytkowników indywidualnych, jest uprawniony do korzystania ze standardowych usług pomocy technicznej (za pośrednictwem czatu na żywo i poczty e-mail).

Dostępne opcje pomocy technicznej można sprawdzić, przechodząc na stronę http://www.acronis.pl/support/contact-us.html, wskazując typ problemu i wybierając zarejestrowany produkt. Chcąc uzyskać pomoc techniczną dotyczącą próbnej lub pełnej wersji oprogramowania Acronis, należy zalogować się na koncie w internetowym systemie firmy Acronis.

Do góry ^


P: Korzystam ze starszej wersji produktu Acronis. Jak uzyskać do niej pomoc techniczną?

O: W przypadku wszystkich linii produktów pomoc techniczna zapewniana przez firmę Acronis obejmuje obecną wersję i jedną wersję wcześniejszą (np. program Acronis Backup & Recovery 11 i Acronis Backup & Recovery 11.5 oraz program Acronis Backup & Recovery 10). Obecne wersje produktów można znaleźć na ich stronach w witrynie http://www.acronis.pl. Jeśli chodzi o wcześniejsze wersje, przydatne artykuły, rozwiązania i porady można znaleźć w bazie wiedzy Acronis Knowledge Base pod adresem http://kb.acronis.com, a także na forum Acronis pod adresem http://forum.acronis.com/.

Do góry ^


P: Co obejmuje program Acronis Advantage?

O: Firma Acronis zapewnia pomoc techniczną dotyczącą wszystkich aspektów działania jej programów. Ponadto zajmujemy się takimi przypadkami, jak problemy z systemem spowodowane przez produkty Acronis, brak możliwości uruchomienia systemu Windows po przywróceniu go na inny sprzęt za pomocą modułu Acronis Universal Restore itp. Zwracamy uwagę, że programy pomocy technicznej Acronis Advantage nie obejmują następujących kwestii:

 • pomoc techniczna dotycząca produktów innych firm
 • doradztwo dotyczące problemów z siecią
 • administrowanie użytkownikami i zabezpieczeniami
 • ocena i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
 • kwestie związane z architekturą

Do góry ^


P: Kiedy zaczynają obowiązywać uprawnienia do korzystania z programu Acronis Advantage?

O: Po dokonaniu zakupu klient posiadający subskrypcję na program Acronis Advantage Standard lub Premier może rozpocząć korzystanie z usług pomocy technicznej.

Jeśli chodzi o produkty w wersji pudełkowej lub przeznaczone dla użytkowników indywidualnych, należy najpierw zarejestrować numer seryjny na stronie http://www.acronis.pl/my/box/ (krótkie numery 8/16-cyfrowe) lub dokonać rejestracji na stronie http://www.acronis.pl/my/products.

Może być wymagany dodatkowy dowód zakupu.

Do góry ^


P: Moja subskrypcja na pomoc techniczną utraciła ważność. Co mogę zrobić?

O: Od 2 marca 2009 roku można wykupić nową subskrypcję na program Acronis Advantage:

* Acronis Advantage Standard — umożliwia dostęp do pomocy technicznej w systemie 10x5, w ramach którego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–18:00 CET można kontaktować się ze specjalnie wyznaczonymi pracownikami obsługi. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem czatu i poczty e-mail oraz przez telefon. W przypadku krytycznego błędu systemu nasz specjalista odpowie na zgłoszenie w ciągu jednego dnia roboczego.

* Acronis Advantage Premier — umożliwia dostęp non-stop (24x7) do pomocy technicznej za pośrednictwem czatu i poczty e-mail oraz przez telefon. Klienci uczestniczący w programie Acronis Advantage Premier mogą korzystać z priorytetowej pomocy technicznej: w przypadku błędu systemu o krytycznym znaczeniu dla działalności firmy klient otrzyma pierwszą odpowiedź w ciągu jednej godziny. Pierwszy rok korzystania z usług pomocy technicznej jest zawarty w cenie zakupu dowolnego produktu biznesowego Acronis.

Poza zwykłymi godzinami pracy pomoc techniczna jest dostępna tylko w języku angielskim. Jeśli klient nie chce przedłużać umowy na pomoc techniczną i konserwację i rejestrować się w programie Acronis Advantage, może wykupić pomoc techniczną dotyczącą jednego zdarzenia.

Po przejściu na stronę http://www.acronis.pl/support/ i kliknięciu linku „Kontakt z pomocą techniczną” należy wybrać typ problemu i nazwę produktu. Zostaną wyświetlane dane kontaktowe i opcje pomocy technicznej.

Do góry ^


P: Czy można przejść z programu Acronis Advantage Premier na niższą wersję, czyli Standard?

O: Tak, jest to możliwe przy przedłużaniu subskrypcji na program pomocy technicznej. Gdy najedzie termin przedłużenia subskrypcji, można zmienić poziom usług.

Do góry ^


P: Czy są odrębne numery licencji na pomoc techniczną?

O: W programie Acronis Advantage nie są tworzone odrębne klucze pomocy technicznej. Do weryfikacji dostępnego poziomu usług pomocy służy numer licencji produktu.

Do góry ^


P: Jaka jest definicja zdarzenia?

O: Firma Acronis definiuje zdarzenie jako jeden problem techniczny o ograniczonym zakresie.

Do góry ^


P: W jaki sposób można odwołać się do wcześniejszej rozmowy z pracownikiem pomocy technicznej, jeśli wystąpi potrzeba ponownego kontaktu z firmą Acronis w tej samej sprawie?

O: Wszystkie zgłoszenia kierowane do pomocy technicznej są rejestrowane w naszym wewnętrznym systemie śledzenia zdarzeń/zarządzania relacjami z klientem. Każde zgłoszenie otrzymuje unikatowy numer identyfikacyjny, tzw. „numer przypadku". Podczas wszystkich kolejnych kontaktów z działem pomocy technicznej aż do rozwiązania problemu pracownik obsługi może poprosić klienta o podanie tego numeru.

Do góry ^


P: Jakie są poziomy wagi problemu?

O: Występują cztery poziomy: waga A, waga B, waga C i waga D.

Waga A: Bardzo poważny problem/problem powodujący przerwę w działalności. Ta kategoria obejmuje problemy prowadzące do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu firmy: awaria systemów kopii zapasowych lub brak ich działania w kluczowych aspektach, np. tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie danych z kopii, sprawdzanie poprawności kopii zapasowych, wdrażanie, zarządzanie dyskami, błędy podczas instalacji produktów, brak możliwości uruchomienia systemu lub jego awaria, znaczny spadek wydajności systemu uniemożliwiający wykonywanie głównych funkcji kopii zapasowych.

Waga B: Poważny problem krytyczny pod względem czasowym, ale niepowodujący przerwy w działalności: niedziałanie ważnych funkcji produktu, takich jak połączenie, zarządzanie scentralizowanie, harmonogram, zarządzanie rozruchem, klonowanie, tworzenie nośnika startowego/strefy Acronis Secure Zone/skarbców, błędy operacji wykonywanych przed lub po określonych czynnościach.

Waga C: Problem o średnim priorytecie: produkt działa gorzej, ale większość operacji jest realizowana, np. spadek wydajności produktu, błędy zapisu w dzienniku, nieudokumentowane zachowanie programu, błędy powiadomień.

Waga D: Problemy mało znaczące: bez wpływu na działanie produktu. Obejmują one obsługę klienta, pomoc w zakupie, zapytania dotyczące strony internetowej, drobne problemy związane z łatwością obsługi i interfejsem użytkownika, pytania dotyczące sposobów wykonywania czynności, prośby o informacje na temat produktów (funkcje, wymagania, konfiguracja itp.), opinie itp.

Do góry ^


P: Co dzieje się ze zgłoszeniem przesłanym do pomocy technicznej?

O: Wszystkie zgłoszenia przesłane do pomocy technicznej są rejestrowane w wewnętrznym systemie śledzenia firmy Acronis. Każde zgłoszenie dotyczące określonego problemu na określonym komputerze otrzymuje unikatowy numer identyfikacyjny („numer przypadku"). Po przesłaniu zgłoszenia klient otrzymuje z Acronis Customer Central automatyczną wiadomość e-mail z numerem przypadku.

Uwaga: w przypadku zgłoszenia dwóch problemów tworzone są dwa oddzielne przypadki, co pozwala zapewnić wyższy poziom obsługi i skuteczniej monitorować zgłoszenia. Jeśli zachodzi potrzeba ponownego kontaktu z pomocą techniczną w związku z wcześniejszym zgłoszeniem, należy powołać się na przypisany numer przypadku. Odpowiadając na wiadomości e-mail otrzymane od firmy Acronis, nie należy zmieniać pola tematu, ponieważ zawiera ono dane identyfikacyjne zgłoszenia i umożliwia nam przyporządkowanie otrzymanej wiadomości do istniejącego przypadku.

Do góry ^


P: Jak można zgłaszać opinie dotyczące kontaktów z pomocą techniczną?

O: Na stronie http://www.acronis.pl/support/feedback.html znajduje się link umożliwiający przekazanie opinii dotyczących pomocy technicznej. Wszystkie opinie otrzymane od klientów — w tym sugestie, skargi, spostrzeżenia i komplementy — są umieszczane w naszym wewnętrznym systemie. Nawet jeśli nie odpowiadamy na wszystkie komentarze indywidualnie, regularnie czytamy i analizujemy opinie klientów oraz podejmujemy odpowiednie działania. Dzięki temu nieprzerwanie dążymy do poprawy komfortu użytkowania naszych produktów i usług.

Do góry ^


P: Czy opłata jest konieczna, jeśli mam tylko krótkie pytanie lub rozwiązanie problemu trwa tylko kilka minut?

O: Jeśli chodzi o zapytania wymagające obsługi klienta (problemy z pobieraniem, stroną internetową i osobistym kontem, zapytania dotyczące numeru seryjnego), można kontaktować się z nami w trybie 10x5, korzystając z poczty e-mail i czatu na żywo. Usługa ta jest dostępna nieodpłatnie.

Jeśli chodzi o problemy wymagające pomocy technicznej, to klienci, którzy w ciągu ostatnich 30 dni kupili licencję na produkt dla użytkowników indywidualnych lub biur domowych, mogą kontaktować się z Acronis Customer Central za pośrednictwem czatu i poczty e-mail w ramach 30-dniowej pomocy gwarancyjnej.

Klienci zarejestrowani w programie Acronis Advantage mogą kontaktować się z Acronis Customer Central na zasadach określonych w programie.

Ponadto można wykupić pomoc techniczną dotyczącą jednego zdarzenia — Pay Per Incident. W tym celu należy przejść na stronę http://www.acronis.pl/support, wskazać typ problemu, wybrać odpowiedni produkt i kliknąć „Wykup licencję Pay Per Incident".

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych opcji można znaleźć na stronie http://www.acronis.pl/support/advantage.html.

Do góry ^


P: Czy możliwy jest kontakt z tym samym pracownikiem pomocy technicznej, jeśli chcę wykonać kolejne zgłoszenie?

O: Możliwość rozmowy z tą samą osobą zależy od harmonogramu pracy naszych specjalistów. Jeśli harmonogram nie daje takiej możliwości, z aktualnym stanem sprawy zapozna się inny pracownik obsługi, który zapewni odpowiednią pomoc. Wszystkie zgłoszenia kierowane do pomocy technicznej są rejestrowane w naszym wewnętrznym systemie śledzenia zdarzeń/zarządzania relacjami z klientem. Każde zgłoszenie otrzymuje unikatowy numer identyfikacyjny, tzw. „numer przypadku". Na numer ten należy się powołać w razie kontaktu z Acronis Customer Central w związku z istniejącym przypadkiem.

Do góry ^


P: Czy można uzyskać pomoc techniczną do produktów OEM, takich jak Maxtor MaxBlast 5 lub Seagate DiscWizard?

O: Tak. W przypadku produktów specjalnych Acronis dołączanych do urządzeń innych producentów (wersje OEM), np. Maxtor MaxBlast 5 i Seagate DiscWizard, można wykupić pomoc techniczną dotyczącą jednego zdarzenia. Wyjątkiem jest tutaj program Acronis True Image FlexDock Edition.

Pomoc techniczna do programu Acronis True Image FlexDock Edition jest dostępna tak samo jak do innych standardowych produktów Acronis. W celu uzyskania pomocy należy kontaktować się z Acronis Customer Central.

Po przejściu na stronę http://www.acronis.pl/support/ i kliknięciu linku „Kontakt" należy wybrać typ problemu i nazwę produktu. Zostaną wyświetlane dane kontaktowe i opcje pomocy technicznej.

Do góry ^


P: Jak otrzymać uaktualnienie (upgrade) do produktu korporacyjnego objętego umową serwisową?

O: Najpierw zaloguj się na swoim koncie na stronie internetowej firmy Acronis i przejdź do strony „Moje produkty i pobieranie". Wybierz produkt do uaktualnienia (upewnij się, że jest on objęty ważnym programem pomocy technicznej) i przejdź na kartę „Uaktualnienie". Kliknij link odpowiadający dostępnemu produktowi i naciśnij przycisk „Bezpłatne uaktualnienie". Numery seryjne uaktualnienia zostaną automatycznie zarejestrowane na koncie. Na przykład instrukcję uaktualniania programu Acronis Backup & Recovery 11 można znaleźć w następującym artykule bazy wiedzy: http://kb.acronis.com/content/21364.

Do góry ^


Często zadawane pytania dotyczące licencjonowania produktów Acronis


P: Jakie są ogóle zasady licencjonowania? Jak obliczyć liczbę potrzebnych licencji?

O: System licencjonowania firmy Acronis opiera się na liczbie instancji systemu operacyjnego, w których instalowany jest dany produkt. Jeśli na przykład klient ma 2 komputery fizyczne i 1 maszynę wirtualną i chce na nich wykonywać operacje tworzenia kopii zapasowych, przywracania, wdrażania lub zarządzania dyskami, a na każdym komputerze/każdej maszynie jest zainstalowany tylko jeden system operacyjny, potrzebne będą trzy licencje produktu Acronis. Wybór konkretnego produktu zależy od zainstalowanego systemu operacyjnego. Istnieją dwa wyjątki:

 1. Jedna licencja programu Acronis Backup & Recovery 10/11/11.5 Advanced Server Virtual Edition umożliwia tworzenie kopii zapasowych jednego hosta fizycznego i nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych znajdujących się na tym samym hoście.
 2. Jedna licencja programu Acronis Backup & Recovery 10/11/11.5 Advanced Server umożliwia tworzenie kopii zapasowych jednego hosta fizycznego i maksymalnie 4 maszyn wirtualnych znajdujących się na tym samym hoście.

Ponadto Acronis oferuje produkty na zasadzie subskrypcji. W czasie obowiązywania subskrypcji jest do nich dostępna pomoc techniczna. Są to następujące produkty:

 • Acronis Backup and Security 2011 (licencja na maks. 3 komputery ważna przez rok)
 • Acronis Backup and Security 2010 (licencja na maks. 3 komputery ważna przez rok)
 • Acronis Internet Security Suite 2010 (licencja na maks. 3 komputery ważna przez rok)
 • Acronis AntiVirus 2010 (licencja na maks. 3 komputery ważna przez rok)
 • Acronis Cloud
 • Acronis Backup & Recovery Online

Do góry ^


P: Ile licencji programu Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server potrzebuję, jeśli zamierzam lokalnie zarządzać jednym serwerem, a zdalnie dwoma?

O: W tym przypadku potrzebne są 3 licencje programu Acronis Backup & Recovery 11.5 .

Do góry ^


P: Ile licencji potrzebuję, jeśli moje serwery znajdują się w środowisku wirtualnym?

O: To zależy od rodzaju licencji. Jedna licencja programu Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server umożliwia tworzenie kopii zapasowych maksymalnie 4 maszyn wirtualnych na jednym hoście. Jedna licencja programu Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition umożliwia tworzenie kopii zapasowych nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych na jednym hoście, a także bezagentowe tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych bezpośrednio z hostów ESX/ESXi i Hyper-V. Inne wersje programu Acronis Backup & Recovery 11.5 wymagają jednej licencji na każdą maszynę wirtualną.

Do góry ^


P: Ile licencji programu Acronis Backup & Recovery 11.5 potrzebuję, jeśli na jednym komputerze mam dwa systemy operacyjne (lub więcej)?

O: Wymagana jest jedna licencja na każdy system operacyjny, w którym ma zostać zainstalowany program Acronis Backup & Recovery 11.5 . Jeśli program Acronis Backup & Recovery 11.5 ma zostać zainstalowany w każdym systemie operacyjnym na komputerze, potrzebne są dwie licencje (lub więcej) — odpowiednio do liczby systemów operacyjnych.

Do góry ^


P: Czy do uruchomienia ratunkowego nośnika startowego Acronis jest potrzebna licencja?

O: Tak, wymagana jest jedna licencja na każdy komputer korzystający z produktów Acronis, niezależnie od tego, czy produkt jest uruchamiany z poziomu systemu operacyjnego, czy z nośnika ratunkowego.

Do góry ^


P: Czy produktów Acronis True Image Home można używać w środowisku biznesowym?

O: Jeśli chodzi o licencjonowanie, nie ma ograniczeń dotyczących korzystania z programu Acronis True Image Home w środowisku biznesowym. Jednak nie jest to zalecane, ponieważ to produkty biznesowe Acronis zawierają rozszerzone funkcje odpowiadające potrzebom firm, takie jak zarządzanie scentralizowane i zdalne, współpraca z usługą kopiowania woluminów w tle (VSS), obsługa urządzeń taśmowych itp.

Do góry ^


P: Czy agent zarządzania programu Acronis Snap Deploy wymaga licencji w celu instalacji (nie wdrażania)?

O: Tak, do zainstalowania agenta programu Acronis Snap Deploy potrzebna jest odrębna licencja. Jeśli podczas wdrożenia do komputera została już przypisana licencja, właśnie ta licencja zostanie użyta.

Do góry ^


P: Czy mogę zainstalować posiadany produkt Acronis na innym komputerze PC lub stacji roboczej?

O: Korzystając z istniejącej licencji, klient może zainstalować oprogramowanie na innym komputerze PC lub stacji roboczej, jeśli zlikwiduje pierwotny system (komputer) i udokumentuje jego wycofanie z użytkowania.

Do góry ^


P: Jakie komponenty programu Acronis Snap Deploy wymagają licencji?

O: Program Acronis Snap Deploy wymaga jednej licencji na każdy komputer do wykonywania następujących operacji:

 1. instalacja agenta zarządzania programu Acronis Snap Deploy
 2. wdrażanie obrazu wzorcowego (jedna licencja na każdy komputer docelowy)

Do góry ^


P: Jakie komponenty programu Acronis Backup & Recovery 11 wymagają licencji?

O: Licencji wymagają następujące komponenty:

 1. Acronis Backup & Recovery 11 Agent for Windows, Agent for Linux, Agent for ESX/ESXi, Agent for Hyper-V
 2. Acronis Backup & Recovery 11 Bootable Components (komponenty startowe) i Rescue Media Builder (generator nośnika ratunkowego)
 3. Acronis Backup & Recovery 11 Deduplication i Universal Restore (dodatki wymagające odrębnych licencji)

Do góry ^


P: Czy komponenty Acronis Universal Restore/Universal Deploy i Deduplication wymagają odrębnych licencji?

O: Acronis Universal Deploy, Acronis Universal Restore i Deduplication są dodatkami i wymagają odrębnych licencji.

Do góry ^


P: Czy można wykonać kopię oprogramowania?

O: Można wykonać jedną kopię oprogramowania w celach archiwizacji.

Do góry ^


P: Czy obecnie posiadaną licencję można wymienić na inny produkt lub inną wersję językową tego samego produktu?

O: Tak, jest to możliwe. W sprawie takiej wymiany należy kontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Acronis. W niektórych przypadkach pobierana jest dodatkowa opłata. Więcej informacji można znaleźć w artykule na temat opłaty manipulacyjnej: http://kb.acronis.com/content/14747.

Do góry ^


P: Czy przed zainstalowaniem pełnej wersji oprogramowania trzeba odinstalować wersję próbną?

O: Wersję próbną należy odinstalować w przypadku programów Acronis True Image Echo lub starszego oraz Acronis True Image 11 lub starszego. Inne programy można zainstalować w trybie próbnym, a następnie aktywować za pomocą pełnego klucza licencyjnego.

Do góry ^


Często zadawane pytania dotyczące kontaktów z pomocą techniczną

Acronis Customer Central wants to make sure that you get the best technical support for your Acronis products. However, we highly depend on you to provide us the most accurate information to address your issue as quickly as possible. The more information we have the more accurate/right return you will get.

Here are several tips that may help to understand how Acronis Customer Central works and allow an Acronis Support Professional to provide you with a fast and accurate response.


P: Jak uzyskać dostęp do zasobów pomocy technicznej Acronis?

Więcej informacji zawiera poniższy klip wideo:

O:

a. Wejdź na stronę www.acronis.pl.

b. Kliknij dwukrotnie kartę Pomoc techniczna na górnym pasku nawigacyjnym.

c. Pojawi się pole Szukaj rozwiązań, w którym można szybko poszukać odpowiedzi na pytanie albo rozwiązania problemu przy użyciu bazy wiedzy Acronis Knowledge Base.

d. Sekcja Samoobsługa zawiera następujące punkty:

Produkty i aktualizacje do pobrania

Podręczniki użytkownika

Baza wiedzy Knowledge Base

Fora pomocy technicznej

Kreator wyboru produktu

Licencjonowanie — często zadawane pytania

e. Sekcja Najczęstsze problemy i rozwiązania zawiera listę najczęściej występujących problemów i sposobów ich rozwiązywania.

f. Sekcja Aktualne alerty zawiera aktualne powiadomienia dotyczące produktów.

g. Aby uzyskać pomoc, kliknij link Zacznij tutaj w sekcji Kontakt z nami.

Do góry ^


P: Jak utworzyć konto?

O: Jeśli masz konto w systemie Acronis i znajdujesz się w witrynie www.acronis.pl, wejdź na kartę Logowanie użytkownika oraz podaj rejestracyjny adres e-mail i hasło w polu Zaloguj się na koncie.

Jeśli nie masz konta, musisz je utworzyć. W tym celu przewiń w dół do sekcji Rejestracja.

a. Podaj następujące informacje: imię, nazwisko, adres e-mail, kraj, hasło i potwierdzenie hasła.

b. Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym potwierdzenie utworzonego konta.

c. Potwierdź dane rejestracyjne za pomocą otrzymanego linku.

Do góry ^


P: Jak zarejestrować produkt?

Więcej informacji zawiera poniższy klip wideo:

O: Aby zarejestrować klucz licencyjny produktu Acronis, zaloguj się na koncie, na którym chcesz zarejestrować produkt.

— Po zalogowaniu się na koncie wybierz opcję Rejestracja produktu znajdującą się po lewej stronie ekranu.

— W wyświetlonym polu rejestracji skopiuj i wklej klucz licencyjny produktu Acronis.

— Po wklejeniu klucza w polu wystarczy kliknąć przycisk Zarejestruj, aby zakończyć proces rejestracji.

— Pojawi się komunikat informujący o pomyślnym zarejestrowaniu klucza, który stanie się widoczny w sekcji Moje produkty i pobieranie.

Do góry ^


P: Jak przesłać zgłoszenie pocztą elektroniczną?

Więcej informacji zawiera poniższy klip wideo:

O: Jeśli chodzi o problem/pytanie natury technicznej, upewnij się, że masz ważną subskrypcję na pomoc techniczną dotyczącą produktu, z którym związany jest problem.. W sekcji Moje produkty i pobieranie na karcie Pomoc techniczna sprawdź Termin ważności subskrypcji na pomoc techniczną do zarejestrowanego produktu:

Więcej informacji na temat subskrypcji na pomoc techniczną można znaleźć na następującej stronie:

http://www.acronis.pl/support/advantage.html

Jeśli chodzi o problem/pytanie związane z obsługą klienta, wersją próbną lub procesem zakupu, pomoc techniczna jest udzielana bezpłatnie.

Aby przesłać zgłoszenie pocztą elektroniczną:

1) Wejdź na stronę www.acronis.pl.

2) Sprawdź, czy jesteś zalogowany/-a na swoim koncie. Jeśli nie, kliknij kartę Logowanie użytkownika, aby się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta, utwórz je.

3) Po zalogowaniu kliknij kartę Pomoc techniczna w górnej części strony.

4) W obszarze Kontakt z nami kliknij Zacznij tutaj.

5) Pojawi się podręczny kreator. Wybierz kolejno Problem techniczny z produktem -> Korzystam z próbnej/pełnej wersji produktu -> Wybierz produkt.

6) Z listy opcji wybierz Prześlij zgłoszenie za pomocą formularza internetowego.

7) Uzupełnij wszystkie wymagane pola formularza, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, kraj, numer seryjny, przyczyna zgłoszenia przypadku, waga, tytuł zgłoszenia i definicja zgłoszenia.

Szczegółowo opisz problem:

Im więcej podasz informacji, tym lepiej. To, czy pracownik pomocy technicznej firmy Acronis będzie w stanie rozwiązać problem, w dużym stopniu zależy od tego, czy zrozumie nie tylko treść komunikatu o błędzie, ale również warunki i okoliczności, w których on wystąpił.

Oto najlepszy sposób postępowania:

1. Opisz swoje środowisko pracy (ilu komputerów dotyczy problem, jakie systemy operacyjne są na nich zainstalowane, a także zainstalowane produkty i komponenty Acronis).

2. Jeśli wystąpił komunikat o błędzie, przekaż go nam. Najlepiej wykonaj zrzut ekranowy z komunikatem.

3. Opisz krok po kroku wszystkie czynności, które doprowadziły do wystąpienia problemu. Rozpocznij od samego początku i opisz wszystko do końca. Wszelkie informacje będą pomocne i umożliwią nam sprawne dostarczenie właściwego rozwiązania. Sprawdź, czy wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką są uzupełnione.

8) Kliknij przycisk Prześlij.

Kliknięcie Prześlij spowoduje natychmiastowe utworzenie przypadku, którego numer otrzymasz pocztą e-mail. Sprawdź skrzynkę pocztową.

Dział pomocy technicznej firmy Acronis odpowie na zgłoszenie możliwie najszybciej, więc ponowne zgłaszanie problemu nie jest potrzebne (co więcej, może nawet wydłużyć czas odpowiedzi). Dziękujemy za cierpliwość i współpracę.

Do góry ^


P: Jak korzystać z usługi czatu na żywo?

Więcej informacji zawiera poniższy klip wideo:

O: Jeśli chodzi o problem/pytanie natury technicznej, upewnij się, że masz ważną subskrypcję na pomoc techniczną dotyczącą produktu, z którym związany jest problem.. W sekcji Moje produkty i pobieranie na karcie Pomoc techniczna sprawdź Termin ważności subskrypcji na pomoc techniczną do zarejestrowanego produktu:

Więcej informacji na temat subskrypcji na pomoc techniczną można znaleźć na następującej stronie:

http://www.acronis.pl/support/advantage.html

Jeśli chodzi o problem/pytanie związane z obsługą klienta, wersją próbną lub procesem zakupu, pomoc techniczna jest udzielana bezpłatnie.

Aby skontaktować się z pomocą techniczną firmy Acronis za pośrednictwem czatu na żywo:

1) Wejdź na stronę www.acronis.pl.

2) Sprawdź, czy jesteś zalogowany/-a na swoim koncie. Jeśli nie, kliknij kartę Logowanie użytkownika, aby się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta, utwórz je.

3) Po zalogowaniu kliknij kartę Pomoc techniczna w górnej części strony.

4) W obszarze Kontakt z nami kliknij Zacznij tutaj.

5) Pojawi się podręczny kreator. Wybierz kolejno Problem techniczny z produktem -> Korzystam z próbnej/pełnej wersji produktu -> Wybierz produkt.

6) Z listy opcji wybierz Skorzystaj z naszej usługi LiveChat.

7) Uzupełnij wszystkie wymagane pola formularza, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, kraj, numer seryjny, przyczyna zgłoszenia przypadku, waga, tytuł zgłoszenia i definicja zgłoszenia.

Szczegółowo opisz problem:

Im więcej podasz informacji, tym lepiej. To, czy pracownik pomocy technicznej firmy Acronis będzie w stanie rozwiązać problem, w dużym stopniu zależy od tego, czy zrozumie nie tylko treść komunikatu o błędzie, ale również warunki i okoliczności, w których on wystąpił.

8) Następnie rozpocznij sesję czatu, klikając przycisk Rozpocznij czat.

Do góry ^


P: Jak uzyskać pomoc techniczną przez telefon?

Więcej informacji zawiera poniższy klip wideo:

O: Zwracamy uwagę, że telefoniczna pomoc techniczna firmy Acronis jest dostępna, jeśli klient posiada:

 • — ważną subskrypcję na pomoc techniczną;
 • — ważną licencję na pomoc techniczną Pay Per Incident.

Aby sprawdzić datę ważności subskrypcji na pomoc techniczną lub wykupić pomoc techniczną Pay Per Incident, przejdź na swoim koncie do sekcji Moje produkty i pobieranie.


Więcej informacji na temat subskrypcji na pomoc techniczną można znaleźć na następującej stronie:

http://www.acronis.pl/support/advantage.html

Aby uzyskać numer telefonu:

1) Najpierw wejdź na stronę www.acronis.pl.

2) Sprawdź, czy jesteś zalogowany/-a na swoim koncie. W tym celu sprawdź, czy w prawym górnym rogu strony znajduje się karta Moje konto. Jeśli tak, to jesteś zalogowany/-a na koncie. Jeśli znajduje się tam karta Logowanie użytkownika, najpierw musisz się zalogować, a następnie wykonać dalsze czynności.

3) Po zalogowaniu możesz kontynuować. Kliknij kartę Pomoc techniczna w górnej części strony internetowej.

4) Następnie znajdź link Zacznij tutaj w sekcji Kontakt z nami i kliknij go.

5) Pojawi się interaktywny kreator. Kliknij w nim następujące przyciski w podanej kolejności: Problem techniczny z produktem -> Korzystam z pełnej wersji produktu -> Wybierz produkt.

6) Na liście opcji dostępny będzie numer telefonu.

7) Opisaną procedurę w celu uzyskania numeru telefonu należy wykonać tylko raz. Numer można zanotować do ewentualnego ponownego wykorzystania.

Zachęcamy do kontaktu pod podanym numerem telefonu w celu omówienia problemu. Po to właśnie jest pomoc techniczna firmy Acronis — by służyć pomocą!

Do góry ^


Uwaga: ta lista typowych pytań i odpowiedzi nie ma skutków prawnych. Oficjalną umowę licencyjną firmy Acronis dotyczącą produktów dla użytkowników indywidualnych i przedsiębiorstw można znaleźć poniżej: