За предприятия

Включва всички функции на Acronis Cyber Backup

Acronis

Открийте стабилна защита срещу киберзаплахи и несравнимо архивиране и опростено възстановяване за индустриални информационни технологии с няколко местоположения и поколения.

  • Дава възможност на потребителите да управляват възстановяването
  • Предпазва от киберзаплахи
  • Значително намалява общата цена на притежание
  • Опростява управлението
  • Решава предизвикателствата, свързани със суверенитета на данните
  • Преглед на решенията
  • PC World
  • CRN Security
  • G2 Пролет 2023

Sorry, your browser is not supported.

It seems that our new website is incompatible with your current browser's version. Don’t worry, this is easily fixed! To view our complete website, simply update your browser now or continue anyway.