Acronis
Hãy là người đầu tiên khám phá các tính năng mới thú vị trong Acronis Cyber Protect dành cho các môi trường kết hợp, bao gồm:
  • Đơn giản hóa công tác quản trị
  • Bảo vệ công việc từ xa
  • Bảo vệ cho tất cả các tệp chính
  • Bảo vệ khỏi phần mềm độc hại và mã độc tống tiền của lỗ hổng Zero-day
  • Tuân thủ và điều tra số
  • Bảo vệ tài liệu quan trọng theo thời gian thực
  • Solution Review
  • PC World
  • CRN Security
  • G2 Spring 2023

Sorry, your browser is not supported.

It seems that our new website is incompatible with your current browser's version. Don’t worry, this is easily fixed! To view our complete website, simply update your browser now or continue anyway.