Bez wszechstronnego planu odzyskiwania danych po awarii twoja firma jest narażona na niebezpieczeństwa!

Zdarzenia takie jak pożary, powodzie czy kradzieże mogą zatrzymać procesy biznesowe, a utrata danych może poważnie wpłynąć na produktywność pracowników, przychody i reputację marki. Utrata danych może również skutkować karami i grzywnami za niewywiązywanie się z umów.