Минимизирайте времето на престой с корпоративно бекъп и възстановяване

Сега с one-click възстановяване