Elastyczne licencjonowanie dostosowane do potrzeb

Licencje subskrypcyjne programu Acronis Cyber Protect Enterprise są dostępne na rok, trzy lub pięć lat i obejmują wsparcie.

Licencjonujemy zarówno systemy fizyczne, jak i chmurowe, a także hosty wirtualne. Ponadto każda licencja na host wirtualny obsługuje nieograniczoną liczbę wirtualnych maszyn. To nie może być prostsze - wystarczy policzyć serwery, stacje robocze, hosty i wirtualne maszyny, które chcesz chronić i to wszystko.

Acronis Cloud Storage jest również licencjonowany jako subskrypcja z wieloma opcjami pojemności i okresu licencji.

Wydania Cyber Protect Acronis

Funkcje
Standard
Advanced
Backup advanced
Ochrona danych
Kopia zapasowa plików i folderów
Kopia zapasowa obrazów maszyn
Lokalna kopia zapasowa
Kopia zapasowa NAS/udziałów sieciowych
Kopie przyrostowe/różnicowe
Okno na utworzenie kopii zapasowej (regulacja ruchu w sieci)
Kopia zapasowa do wielu miejsc docelowych (replikacja kopii zapasowej)
Kompresja archiwum
Sprawdzanie poprawności kopii zapasowej (sumy kontrolne)
Reguły przechowywania
Notarializacja kopii zapasowych w oparciu o technologie blockchain
Odzyskiwanie na komputer bez systemu operacyjnego (BMR)
BMR do innej konfiguracji sprzętowej (Uniwersalne przywracanie), P2V, V2P, P2P, V2V
XenServer, KVM, RHV, Serwer Oracle VM
Niezmienny magazyn
Odzyskiwanie jednym kliknięciem
Kopia zapasowa Synology NAS
Cyberbezpieczeństwo
Ochrona przed ransomware i cryptojacking
Antywirus i ochrona przed złośliwym oprogramowaniem
Zapobieganie wykorzystywaniu podatności
Filtrowanie adresów URL
Filtrowanie adresów URL z kategoryzacją
Zarządzanie antywirusem Windows Defender
Zarządzanie Microsoft Security Essentials
Kanał informacyjny o cyberzagrożeniach
Zdalne wymazywanie urządzenia
Monitorowanie stanu dysku twardego
Mapa ochrony danych
Ciągła ochrona danych
Kopie zapasowe na potrzeby kryminalistyki (forensic)
Bezpieczne odzyskiwanie kopii zapasowych
Lista zezwoleń korporacyjnych
Oceny podatności dla Windows
Oceny podatności dla aplikacji Windows stron trzecich
Oceny podatności dla macOS
Oceny podatności dla Linux
Zarządzanie aktualizacjami
Bezpieczne łatanie: kopia zapasowa urządzenia końcowego przed instalacją łatek
Zdalny pulpit
Monitorowanie zdarzeń
Zarządzanie ochroną urządzenia końcowego
Zarządzanie grupą urządzeń
Wspólne plany ochrony
Scentralizowane zarządzanie planem ochrony
Konfiguracja pulpitu nawigacyjnego
Raporty
Powiadomienia e-mail

Acronis Cyber Protect Enterprise

Chroń swoje dane przed wszystkimi zagrożeniami

Teraz z funkcją odzyskiwania jednym kliknięciem

Sorry, your browser is not supported.

It seems that our new website is incompatible with your current browser's version. Don’t worry, this is easily fixed! To view our complete website, simply update your browser now or continue anyway.