Acronis

Zintegrowane zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami końcowymi

Teraz z funkcją odzyskiwania jednym kliknięciem
 • Ulepszone zarządzanie bezpieczeństwem dla przedsiębiorstw
  Ulepszone zarządzanie bezpieczeństwem dla przedsiębiorstw
  Uprość i scentralizuj kontrolę nad Windows Defender i Microsoft Security Essentials, ułatwiając ujednolicenie zasad bezpieczeństwa w zróżnicowanych i wielogeneracyjnych systemach przedsiębiorstwa.
 • Skalowalna automatyzacja ochrony urządzeń końcowych
  Skalowalna automatyzacja ochrony urządzeń końcowych
  Bez wysiłku wdrażaj ochronę w całej sieci, bez względu na jej rozmiar. Skorzystaj z możliwości Acronis w zakresie wykrywania urządzeń w sieci - zintegrowanego z Active Directory - aby zdalnie instalować plany ochrony, co ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia złożonych środowisk komputerowych obejmujących wiele lokalizacji i środowisk przemysłowych.
 • Zoptymalizowane zarządzanie złożoną infrastrukturą
  Zoptymalizowane zarządzanie złożoną infrastrukturą
  Uzyskaj krytyczne informacje dzięki uproszczonemu raportowaniu, niezbędnemu do zarządzania rozległymi sieciami korporacyjnymi. Dostosuj pulpit nawigacyjny do monitorowania kondycji dysków, aktywnych alertów i stanów aktualizacji, umożliwiając skuteczny nadzór i szybkie reagowanie w dużych, zróżnicowanych ekosystemach IT.
 • Rozwiązania pulpitu zdalnego
  Rozwiązania pulpitu zdalnego
  Zapewnij nieprzerwany dostęp i zwiększ produktywność pracowników zdalnych dzięki bezpiecznym, bezpośrednim połączeniom z systemami korporacyjnymi, omijając potrzebę korzystania z VPN.
 • Bezpieczne dane dzięki funkcji zdalnego wymazywania urządzenia
  Bezpieczne dane dzięki funkcji zdalnego wymazywania urządzenia
  Zdalnie wymazuj zagrożone lub utracone urządzenia z systemem Windows, zapewniając, że zagrożenia wewnętrzne lub straty zewnętrzne nie zagrażają operacjom przemysłowym lub korporacyjnym.

Acronis Cyber Protect Enterprise

Chroń swoje dane przed wszystkimi zagrożeniami

Teraz z funkcją odzyskiwania jednym kliknięciem

Potrzebujesz pomocy?

Często zadawane pytania

 • W jaki sposób zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami końcowymi Cyber Protect obsługuje złożone sieci korporacyjne z konwergencją IT-OT?

  Acronis Cyber Protect wyróżnia się w zdalnym monitorowaniu i zarządzaniu urządzeniami końcowymi, szczególnie dla przedsiębiorstw z konwergencją IT-OT, dzięki kilku kluczowym funkcjom:
  1. Centralny nadzór: Zapewnia scentralizowany pulpit nawigacyjny do monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami końcowymi, w tym urządzeniami IT i OT, oferując ujednolicony widok stanu bezpieczeństwa w całym przedsiębiorstwie.
  2. Aktywne monitorowanie: Ciągle śledzi stan zdrowia i bezpieczeństwa każdego urządzenia końcowego, wykrywając anomalie, które mogą wskazywać na zagrożenia cybernetyczne lub awarie systemu, co ma kluczowe znaczenie dla operacyjnych komponentów technologicznych.
  3. Automatyczne alerty: Konfigurowane alerty powiadamiają zespoły IT o problemach w czasie rzeczywistym, umożliwiając natychmiastowe działanie w celu ochrony wrażliwych systemów operacyjnych i ograniczenia ryzyka.
  4. Egzekwowanie zasad: Egzekwuje zasady bezpieczeństwa w różnych urządzeniach końcowych, zapewniając, że zarówno systemy IT, jak i technologie operacyjne, takie jak systemy SCADA, sterowniki PLC i inne przemysłowe systemy sterowania, spełniają te same wysokie standardy bezpieczeństwa.
  5. Zarządzanie poprawkami: Zarządza i wdraża poprawki zdalnie, szybko usuwając luki w zabezpieczeniach i zapewniając, że zarówno tradycyjne środowiska IT, jak i specjalistyczny sprzęt OT są aktualne z najnowszymi poprawkami bezpieczeństwa.
  6. Zdalna pomoc: Ułatwia zdalne wsparcie i pomoc dla dowolnego urządzenia końcowego w sieci, co jest szczególnie korzystne w przypadku rozwiązywania problemów i konserwacji urządzeń OT, które często są rozproszone w różnych lokalizacjach.
  7. Skalowalność: System został zaprojektowany do skalowania wraz z przedsiębiorstwem, zarządzając rosnącą liczbą urządzeń końcowych bez uszczerbku dla wydajności lub kontroli.
  8. Integracja z istniejącymi systemami: Płynnie integruje się z istniejącymi systemami i procesami zarządzania, zapewniając lepszą widoczność i kontrolę bez zakłócania bieżących operacji.

  Skupiając się na tych aspektach, Acronis Cyber Protect zapewnia, że przedsiębiorstwa ze złożonymi środowiskami IT-OT mogą skutecznie monitorować, zarządzać i chronić swoje urządzenia końcowe za pomocą jednej platformy, zmniejszając złożoność i zwiększając wydajność operacyjną.
 • Jakie są korzyści z awaryjnego łatania Cyber Protect dla OT i ICS?

  Bezpieczne rozwiązanie Cyber Protect jest szczególnie korzystne dla środowisk technologii operacyjnych (OT) i przemysłowych systemów sterowania (ICS) na kilka sposobów:
  1. Odporność na zakłócenia operacyjne: OT i ICS są często krytyczne dla ciągłej produkcji i procesów produkcyjnych. Możliwość rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych przed wprowadzeniem poprawek zapewnia szybkie przywrócenie dowolnego systemu operacyjnego w celu zminimalizowania przestojów produkcyjnych.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa: W środowiskach OT i ICS bezpieczeństwo jest najważniejsze. Bezpieczne łatanie pozwala na aktualizacje bez ryzyka integralności operacyjnej systemów, które są integralną częścią bezpiecznych operacji przemysłowych.
  3. Dostosowane łatanie dla specjalistycznych systemów: OT i ICS często działają na wyspecjalizowanych systemach z określonymi wymaganiami dotyczącymi poprawek. Bezpieczne poprawki mogą być dostosowane do tych unikalnych wymagań, upewniając się, że systemy otrzymują prawidłowe poprawki bez uszczerbku dla ich funkcjonalności.
  4. Ochrona starszych systemów: Wiele środowisk OT i ICS obejmuje starsze systemy, które są wrażliwe na zmiany. Dzięki bezpiecznemu poprawianiu systemy te mogą otrzymywać niezbędne aktualizacje, zachowując jednocześnie stabilność dzięki niezawodnym opcjom tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.
  5. Bezpieczna integracja z istniejącą infrastrukturą: Bezpieczne poprawki pasują do istniejącej infrastruktury bezpieczeństwa, zapewniając płynną integrację z innymi środkami cyberbezpieczeństwa stosowanymi w celu ochrony krytycznych operacji przemysłowych.
  6. Zgodność z przepisami: OT i ICS często podlegają rygorystycznym normom regulacyjnym, które wymagają aktualnych środków bezpieczeństwa. Bezpieczne poprawki pomagają zachować zgodność, zapewniając, że systemy są poprawiane zgodnie z przepisami branżowymi.
  7. Ukierunkowane wdrażanie poprawek: Możliwość wybiórczego stosowania poprawek do krytycznych systemów oznacza, że istotne komponenty OT i ICS mogą być aktualizowane bez zakłócania pracy połączonych urządzeń.
  8. Zwiększona widoczność i kontrola: Zapewnia nadzór nad stanem poprawek systemów OT i ICS, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania integralności operacyjnej i spełnienia branżowych standardów cyberbezpieczeństwa.

  Zapewniając solidną kopię zapasową przed wdrożeniem poprawek i niezawodną ścieżkę odzyskiwania, rozwiązanie Acronis Cyber Protect jest idealne do utrzymania wysokiej dostępności i bezpieczeństwa wymaganego w środowiskach OT i ICS.
 • Jakie są trzy rodzaje zarządzania poprawkami w Acronis Cyber Protect?

  Acronis Cyber Protect oferuje kompleksowy system zarządzania poprawkami, który obejmuje trzy rodzaje poprawek:
  1. Poprawki bezpieczeństwa: Są to aktualizacje zaprojektowane specjalnie w celu usunięcia luk i zwiększenia bezpieczeństwa systemu.
  2. Poprawki błędów: Aktualizacje, które usuwają błędy lub wady oprogramowania w celu poprawy funkcjonalności i stabilności.
  3. Aktualizacje funkcji: Poprawki te wprowadzają nowe funkcje lub udoskonalenia istniejących, zapewniając użytkownikom najnowsze funkcje i ulepszenia.
 • Jakie środki zapewnia Acronis Cyber Protect w celu ochrony wrażliwych danych na utraconych lub zagrożonych urządzeniach w przedsiębiorstwie?

  Acronis Cyber Protect oferuje funkcję zdalnego wymazywania urządzeń w celu ochrony ważnych danych na utraconych lub zainfekowanych urządzeniach. Pozwala to przedsiębiorstwom na zdalne usunięcie wszystkich danych z urządzenia, zapewniając, że informacje zastrzeżone lub poufne nie wpadną w niepowołane ręce. Funkcja ta ma kluczowe znaczenie dla zachowania prywatności i bezpieczeństwa danych, zwłaszcza w scenariuszach, w których urządzenia mogą zostać skradzione lub zgubione.
  Pomoc dotycząca produktów
  W przypadku trudności można zapoznać się z materiałami dotyczącymi produktów znajdującymi się w naszej Bazie wiedzy. Możesz także zadać pytanie na naszych forach dyskusyjnych.
  Pomoc techniczna
  Dla właścicieli subskrypcji dostępna jest całodobowa pomoc techniczna. Zapoznaj się ze stroną pomocy technicznej, aby znaleźć odpowiedni numer telefonu do działu pomocy technicznej.

  Sorry, your browser is not supported.

  It seems that our new website is incompatible with your current browser's version. Don’t worry, this is easily fixed! To view our complete website, simply update your browser now or continue anyway.