Flexibel licensiering efter dina behov

Abonnemangslicenser för Acronis Cyber Protect Enterprise finns tillgängliga för ett, tre eller fem år med underhåll inkluderat.

Vi licensierar både fysiska system och molnsystem samt virtuella värdar. Dessutom har alla licenser stöd för ett obegränsat antal virtuella datorer. Det kan inte bli enklare – räkna bara de servrar, arbetsstationer, värddatorer och virtuella datorer som du vill täcka så är du klar.

Acronis Cloud Storage kan också licensieras som en prenumeration med flera alternativ för kapacitet och licensperiod.

Acronis Cyber Protect utgåvor

Funktioner
Standard
Advanced
Backup Advanced
Dataskydd
Backup av filer
Bildbaserad backup
Lokal backup
Backup av NAS/delning
Inkrementell/differentiell backup
Backup-fönster (trafikflödesbegränsning)
Flerdestinationsbackup (replikering av backup)
Arkivkomprimering
Validering av backup
Regler för behålla
Blockchain-notariserad backup
Bare-metal-återställning (BMR)
BMR till annan maskinvara (Universal Restore), P2V, V2P, P2P, V2V
XenServer, KVM, RHV, Oracle VM-server
Ej förändringsbar lagring
Återställning med ett klick
Synology NAS backup
Cybersäkerhet
Skydd mot ransomware och kryptokapning
Integrerad säkerhetskopiering, antivirus och skydd mot skadlig programvara
Förhindra att kryphål utnyttjas
URL-filtrering
URL-filtrering med kategorisering
Hantering av Windows Defender Antivirus
Hantering av Microsoft Security Essentials
Hotflöde
Fjärr-radering av enhet
HDD-tillståndsövervakning
Dataskyddskarta
Kontinuerligt dataskydd
Backup av tekniska data för undersökningar
Säker återställning av backupen
Godkända listor för företag
Sårbarhetsbedömningar för Windows
Sårbarhetsbedömning för tredje parts Windows-applikationer
Sårbarhetsbedömning för macOS
Sårbarhetsbedömning för Linux
Hantering av korrigeringsfiler
Felsäker patchning: säkerhetskopiera slutpunkten innan patchar installeras
Fjärrskrivbord
Händelseövervakning
Hantering av endpoint-skydd
Gruppadministration
Delade skyddsplaner
Centraliserad hantering av planer
Konfiguration av instrumentpanel
Rapporter
Meddelanden via e-post

Acronis Cyber Protect Enterprise

Skydda dina data från alla typer av hot

Sorry, your browser is not supported.

It seems that our new website is incompatible with your current browser's version. Don’t worry, this is easily fixed! To view our complete website, simply update your browser now or continue anyway.