• Förbättrad säkerhetshantering för företag
  Förbättrad säkerhetshantering för företag
  Effektivisera och centralisera kontrollen över Windows Defender och Microsoft Security Essentials, vilket underlättar enhetliga säkerhetspolicyer för företagets olika och generationsöverskridande system.
 • Skalbar automatisering av endpointskydd
  Skalbar automatisering av endpointskydd
  Distribuera enkelt skydd över hela nätverket, oavsett storlek. Utnyttja Acronis förmåga till nätverksövergripande och Active Directory-integrerad upptäckt för att installera skyddsplaner på distans, vilket är avgörande för att skydda komplexa datormiljöer på flera platser och industriella datormiljöer.
 • Optimerad förvaltning för komplexa infrastrukturer
  Optimerad förvaltning för komplexa infrastrukturer
  Få viktiga insikter med förenklad rapportering, vilket är nödvändigt för att hantera omfattande företagsnätverk. Skräddarsy instrumentpanelen för att övervaka enhetens hälsa, aktiva varningar och uppdateringsstatus, vilket möjliggör effektiv övervakning och snabb respons i storskaliga, olika IT-ekosystem.
 • Fjärrskrivbordslösningar för decentraliserade arbetsstyrkor
  Fjärrskrivbordslösningar för decentraliserade arbetsstyrkor
  Säkerställ oavbruten åtkomst och öka produktiviteten för personal på distans med säkra direktanslutningar till företagssystem, utan att behöva använda VPN.
 • Säkra data med fjärradering av enheter
  Säkra data med fjärradering av enheter
  Sanera komprometterade eller förlorade Windows-enheter på distans så att interna hot eller externa förluster inte äventyrar den industriella eller företagsomfattande verksamheten.

Webbseminarium med live-demo

Försvara dig mot angrepp med utpressningsprogram med Acronis Cyber Protect
Tisdag 2 maj, kl. 13.00 EDT
Försvara dig mot angrepp med utpressningsprogram med Acronis Cyber Protect
Demonstration av en ransomware-attack och försvar i aktion.

Talare

 • Joshua Briand,  Acronis Solutions Engineer
Registrera dig nu
Tisdag 11 juli, kl. 13.00 EDT
Upptäck kraften i integrering
Traditionella strategier och lösningar är inte utformade för att bekämpa dagens cyberhot. Acronis har en ny metod som skyddar ditt företag och håller ditt team produktivt.
Fler webbseminarier

Acronis Cyber Protect Enterprise

Skydda dina data från alla typer av hot

Behöver du hjälp?

Vanliga frågor

 • Hur hanterar Cyber Protects fjärrövervakning och -hantering av slutpunkter komplexa företagsnätverk med IT-OT-konvergens?

  Acronis Cyber Protect utmärker sig inom fjärrövervakning och hantering av slutpunkter, särskilt för företag med IT-OT-konvergens, genom flera viktiga funktioner:
  1. Centraliserad tillsyn: Tillhandahåller en centraliserad instrumentpanel för övervakning och hantering av alla endpoints, inklusive både IT- och OT-enheter, vilket ger en enhetlig bild av säkerhetsstatusen i hela företaget.
  2. Aktiv övervakning: Spårar kontinuerligt hälso- och säkerhetsstatus för varje endpoint och upptäcker avvikelser som kan tyda på cyberhot eller systemfel, vilket är avgörande för operativa teknikkomponenter.
  3. Automatiserade varningar: Konfigurerbara varningar meddelar IT-teamen om problem i realtid, vilket möjliggör omedelbara åtgärder för att skydda känsliga driftsystem och minska riskerna.
  4. Genomdrivande av policy: Tillämpar säkerhetspolicyer på olika enpoints och ser till att både IT-system och operativ teknik som SCADA-system, PLC:er och andra industriella styrsystem följer samma höga säkerhetsstandarder.
  5. Patchhantering Hanterar och distribuerar patchar på distans, åtgärdar sårbarheter snabbt och ser till att både traditionella IT-miljöer och specialiserad OT-utrustning är uppdaterade med de senaste säkerhetspatcharna.
  6. Fjärrhjälp: Underlättar fjärrsupport och -assistans för alla nätverkets endpoints, vilket är särskilt fördelaktigt för felsökning och underhåll av OT-enheter som ofta är distribuerade på olika platser.
  7. Skalbarhet: Systemet är utformat för att växa med företaget och hantera ett växande antal slutpunkter utan att kompromissa med prestanda eller kontroll.
  8. Integration med befintliga system: Integreras sömlöst med befintliga hanteringssystem och processer, vilket ger ökad synlighet och kontroll utan att störa den nuvarande verksamheten.

  Genom att fokusera på dessa aspekter säkerställer Acronis Cyber Protect att företag med komplexa IT-OT-miljöer effektivt kan övervaka, hantera och skydda sina endpoints från en enda plattform, vilket minskar komplexiteten och förbättrar driftseffektiviteten.
 • Vilka är fördelarna med Cyber Protects felsäkra patchning för OT och ICS?

  Cyber Protects felsäkra patchningslösning är särskilt fördelaktig för OT-miljöer (Operational Technology) och ICS-miljöer (Industrial Control Systems) på flera sätt:
  1. Motståndskraft mot driftstörningar: OT och ICS är ofta avgörande för kontinuerlig produktion och tillverkningsprocesser. Lösningens förmåga att skapa säkerhetskopior innan patchning säkerställer att alla operativa system snabbt kan återställas för att minimera produktionsavbrott.
  2. Säkerhetsgaranti: I OT- och ICS-miljöer är säkerheten av yttersta vikt. Felsäker patchning möjliggör uppdateringar utan att riskera den operativa integriteten hos system som är avgörande för säker industriell verksamhet.
  3. Kundanpassad patching för specialiserade system: OT och ICS körs ofta på specialiserade system med specifika krav på patchning. Felsäker patchning kan skräddarsys för att uppfylla dessa unika krav och säkerställa att systemen får rätt patchar utan att deras funktionalitet äventyras.
  4. Skydd av äldre system: Många OT- och ICS-miljöer innehåller äldre system som är känsliga för förändringar. Med felsäker patchning kan dessa system få nödvändiga uppdateringar samtidigt som deras stabilitet bevaras genom tillförlitliga alternativ för säkerhetskopiering och återställning.
  5. Säker integration med befintlig infrastruktur: Felsäker patchning passar in i den befintliga säkerhetsinfrastrukturen och ger sömlös integration med andra cybersäkerhetsåtgärder som finns på plats för att skydda kritisk industriell verksamhet.
  6. Regulatorisk efterlevnad: OT och ICS är ofta föremål för stränga regleringsstandarder som kräver uppdaterade säkerhetsåtgärder. Felsäker patchning hjälper till att upprätthålla efterlevnaden genom att se till att systemen patchas enligt branschreglerna.
  7. Riktad patchdistribution: Möjligheten att selektivt applicera patchar på kritiska system innebär att viktiga OT- och ICS-komponenter kan uppdateras utan att störa sammankopplade enheter.
  8. Förbättrad synlighet och kontroll: Ger översikt över patchningsstatus för OT- och ICS-system, vilket är avgörande för att upprätthålla operativ integritet och uppfylla branschspecifika cybersäkerhetsstandarder.

  Genom att erbjuda robust säkerhetskopiering före patchning och en tillförlitlig återställningsväg är Acronis Cyber Protects felsäkra patchningslösning idealisk för att upprätthålla den höga tillgänglighet och säkerhet som krävs i OT- och ICS-miljöer.
 • Vilka är de tre typerna av patchhantering som ingår i Acronis Cyber Protect?

  Acronis Cyber Protect erbjuder ett omfattande patchhanteringssystem som inkluderar tre typer av patchar:
  1. Säkerhetskorrigeringar: Dessa uppdateringar är särskilt utformade för att åtgärda sårbarheter och förbättra systemets säkerhet.
  2. Buggfixar: Uppdateringar som åtgärdar fel eller buggar i programvaran för att förbättra funktionalitet och stabilitet.
  3. Uppdateringar av funktioner: Dessa patchar introducerar nya funktioner eller förbättringar av befintliga funktioner, vilket ger användarna de senaste funktionerna och förbättringarna.
 • Vilka åtgärder tillhandahåller Acronis Cyber Protect för att skydda känsliga data på förlorade eller komprometterade enheter inom ett företag?

  Acronis Cyber Protect erbjuder en funktion för fjärradering av enheter för att skydda känsliga data på borttappade eller komprometterade enheter. På så sätt kan företag fjärradera all data på en enhet och se till att skyddad eller konfidentiell information inte hamnar i orätta händer. Denna funktion är avgörande för att upprätthålla datasekretess och säkerhet, särskilt i scenarier där enheter kan stjälas eller förläggas.
  Hjälp med produkter
  Om du stöter på problem hittar du produktmaterial i vår kunskapsbas. Du kan även lägga upp frågor på våra diskussionsforum.
  Teknisk support
  Innehavare av prenumerationer har tillgång till kostnadsfri teknisk support dygnet runt. Besök sidan för teknisk support för att hitta rätt supportkontakt.

  Sorry, your browser is not supported.

  It seems that our new website is incompatible with your current browser's version. Don’t worry, this is easily fixed! To view our complete website, simply update your browser now or continue anyway.