Acronis

Chraňte se proti výpadkům pomocí podnikového zálohování a obnovy

Nyní s funkcí obnovy jedním kliknutím
Robustní zálohování pro složitá podniková prostředí

Nejbezpečnější zálohování a nejrychlejší obnova spolu s pokročilou ochranou proti ransomware. Tento produkt byl navržen především pro náročná prostředí s více pracovišti a průmyslovou výpočetní techniku, poskytuje robustní kybernetickou odolnost proti široké škále hrozeb.

 • Flexibilní úložný prostor
  Splňte jakýkoli požadavek na data, infrastrukturu a regulaci díky flexibilním možnostem ukládání včetně NAS, SAN, pásků, disků, Acronis Cloud nebo jakéhokoli soukromého či veřejného cloudu, jako je Azure, AWS nebo Google.
 • Migrace z libovolného místa na libovolné místo
  Ukládejte data v jednotném formátu zálohy, abyste zajistili zjednodušené obnovení na libovolné platformě bez ohledu na zdrojový systém včetně různých hypervisorů , fyzických strojů ( V2V, V2P a P2P) nebo cloudu (P2C, V2C, C2C, C2V a C2P).
 • Univerzální obnovení
  Minimalizujte nákladné prostoje díky rychlé a snadné obnově systémů Windows a Linux na odlišný hardware, včetně fyzických, virtuálních nebo cloudových prostředí.
 • Okamžitá obnova
  Zkraťte dobu obnovy s nejlepšími hodnotami RTO v oboru okamžitým spuštěním zálohování jako virtuálního počítače se systémem Windows nebo Linux přímo z úložiště. Zprovozněte svůj virtuální počítač během několika sekund, zatímco technologie Acronis Instant Restore neviditelně přesune Vaše data do hostitele na pozadí.
 • Deduplikace s proměnlivou velikostí bloku
  Chraňte více systémů a zároveň snižte dopad na kapacitu diskového úložiště a sítě tím, že zachytíte pouze datové bloky, které se od předchozího zálohování změnily.
 • Ochrana dat na více než 20 platformách
  Každý systém – fyzický, virtuální nebo cloudový – a všechny pracovní úlohy jsou konsolidovány, aby data byla chráněna na všech platformách.
 • Monitorování stavu disku
  Předcházejte nepředvídatelné ztrátě dat a aktivně zlepšujte dobu provozu sledováním stavu disku. Acronis Cyber Protect Vás může pomocí strojového učení na základě zpráv S.M.A.R.T. a různých parametrů operačního systému upozornit na problém s diskem dříve, než k němu dojde.
 • Unikátní
  Kontrola záloh proti malwaru
  Odstraňte infikované soubory ze záloh pomocí vestavěného skenování malware, které uživatelům zajistí obnovení čisté zálohy bez škodlivého malware.
 • Unikátní
  Bezpečné obnovení
  Kontrola a odstranění malware pomocí nejnovějších definic proti malware během obnovy umožňuje uživatelům bezpečně obnovit bitovou kopii operačního systému a snižuje se tak možnost opětovné infekce.
 • Unikátní
  Mapa ochrany dat
  Zajistěte ochranu kritických dat pro účely reportování o shodě pomocí mapy ochrany dat. Získejte podrobné informace o uložených datech a pomocí automatické klasifikace dat sledujte stav ochrany důležitých souborů.
 • Unikátní
  Aplikace umožňuje výpis na základě obsahu záloh
  Aplikace skenuje zálohy pomocí technologií proti malware (behaviorální heuristika atd.), aby prosadila globální seznamy jedinečných aplikací a snížil počet falešně pozitivních případů.
 • Unikátní
  Shromažďování forenzních dat
  Zjednodušte budoucí analýzu a reporty o dodržování předpisů shromažďováním digitálních důkazů, jako jsou výpisy paměti a informace o procesech ze záloh na úrovni disku.
 • Unikátní
  Obnova jedním kliknutím
  Umožňuje rychlé a spolehlivé obnovení celých systémů jediným kliknutím, včetně obnovení holého kovu (bare metal recovery) na odlišný hardware, prostřednictvím jednoduché a intuitivní správy určené pro uživatele, kteří mohou zahájit obnovení bez závislosti na IT týmu.
 • Neměnná úložiště
  Zajišťuje integritu záložních dat a samotných záložních účtů pomocí neměnného úložiště, které po nastavitelnou dobu brání změnám nebo vymazání jakýmkoli neoprávněným subjektem, včetně malware.
 • Vícestopý přenos na pásku
  Využijte všechna dostupná pásková zařízení v systému tím, že umožníte zálohování jednoho klienta současně na více páskových jednotek.
 • Multiplexing na pásku
  Umožněte více klientům zálohovat současně na jednu páskovou jednotku, což je zvláště užitečné, když je pásková jednotka rychlejší než zdroj zálohování.

Rozšiřte svou ochranu

 • Acronis Cyber Disaster Recovery

  Zajistěte kontinuitu podnikání s řešením na vyžádání, které rychle obnoví data kdekoli a za všech okolností

 • Acronis Cloud Storage

  Bezpečné zálohování mimo pracoviště pro spolehlivou ochranu dat a obnovení po havárii

Oceněné zálohování a obnova pro podniky

CRN Data Center 50 List
CRN Data Center 50 List
Backup and Availability Champion
Backup and Availability Champion
G2 Crowd's Best Server Backup
G2 Crowd's Best Server Backup
SBR Technology Excellence Awards
SBR Technology Excellence Awards
ITreview Grid Award
ITreview Grid Award
Data Center Backup Software
Data Center Backup Software
Všechna ocenění

Acronis Cyber Protect Enterprise

Chraňte svá obchodní data před veškerými hrozbami

Nyní s funkcí obnovy jedním kliknutím

Hledáte pomoc?

Často kladené otázky

 • Proč je Acronis Cyber Protect nejlepším řešením zálohování pro velké podniky s více pracovišti?

  Cyber Protect je zvláště výhodný pro rozsáhlé, geograficky rozptýlené operace z následujících důvodů:
  • Jednotná správa: Acronis Cyber Protect poskytuje centrální konzoli pro správu, která zjednodušuje řízení operací zálohování a obnovení ve všech lokalitách a pro správce zajišťuje konzistenci a snadné používání.
  • Škálovatelnost: Řešení je vysoce škálovatelné, navržené tak, aby vyhovovalo rozšiřujícím se potřebám velkých provozů. To znamená, že jak se Váš podnik rozrůstá, Acronis Cyber Protect může bez problémů růst s Vámi a zajistit ochranu všech nových pracovišť a rozšíření bez nutnosti zásadních změn.
  • Podpora rozmanitého prostředí: Podporuje širokou škálu prostředí, včetně fyzických, virtuálních, cloudových a mobilních, a zajišťuje pokrytí všech aspektů provozu na více místech, od serveroven až po vzdálené pracovní stanice.
  • Pokročilá ochrana proti ransomware: Vestavěná obrana založená na umělé inteligenci chrání před ransomware a dalšími kybernetickými hrozbami, což je zásadní pro operace s mnoha potenciálními vstupními body pro útoky.
  • Efektivnost šířky pásma: Řešení nabízí deduplikaci a kompresi dat, což šetří šířku pásma, která je důležitá pro operace v rozsáhlých geografických oblastech s různou rychlostí a cenou internetu.
  • Automatizované operace: Díky funkcím, jako je automatické ověřování záloh, plánování a správa záplat, jsou rutinní úlohy automatizovány, což snižuje pracovní zátěž pracovníků IT a minimalizuje možnost lidské chyby.
  • Dodržování datové suverenity: Díky globální síti více než 50 datových center umožňuje Acronis Cyber Protect ukládat data v souladu s lokálními předpisy, což je důležité zejména pro nadnárodní společnosti, které musí dodržovat různé mezinárodní zákony na ochranu dat.
  • Obnova po havárii: V případě havárie zajišťují funkce obnovy holého kovu (bare-metal) a možnosti rychlého obnovení produktu Acronis Cyber Protect minimální prostoje, které jsou klíčové pro zachování kontinuity provozu na všech pracovištích.
  • Robustní ochrana koncového bodu: Řešení obsahuje komplexní funkce ochrany koncových bodů, které zabezpečují zařízení proti různým hrozbám, což je ve velkém podniku obzvláště důležité pro ochranu různorodých a potenciálně zranitelných koncových bodů.
  • Nákladová efektivita: Díky schopnosti snížit celkové náklady díky efektivnímu využívání zdrojů, konsolidaci dodavatelů a eliminaci redundantních systémů může Acronis Cyber Protect pro rozsáhlé operace nabídnout významné úspory.

  Díky kombinaci těchto vlastností je Acronis Cyber Protect spolehlivou volbou pro podniky, které potřebují spolehlivé, bezpečné a škálovatelné zálohovací řešení, které je schopné chránit komplexní a distribuované IT infrastruktury.
 • Mohu při lokálním nasazení využívat cloudová a veřejná cloudová úložiště?

  Ano, při nasazení produktu Acronis Cyber Protect přímo na pracovišti můžete využívat jak cloudová úložiště a veřejná cloudová úložiště, tak i různá lokální úložiště. Tento přístup kombinuje kontrolu a zabezpečení lokálního řešení se škálovatelností a flexibilitou cloudového úložiště.

  Zálohy můžete nakonfigurovat tak, aby byly ukládány mimo pracoviště v úložišti Acronis Cloud Storage, nebo je integrovat s veřejnými cloudy, jako je AWS, Azure nebo Google Cloud Platform, což poskytuje další vrstvy ochrany dat a další možnosti obnovení po havárii.

  Tato strategie hybridního úložiště zajišťuje, že Vaše data jsou chráněna proti lokálním výpadkům a fyzickému poškození, a zároveň využívá cloud pro další redundanci a dostupnost.
 • Jak se zálohovací řešení Acronis Cyber Protect přizpůsobuje jedinečným potřebám provozních technologií (OT) a průmyslových řídicích systémů (ICS)?

  Zálohovací řešení Acronis Cyber Protect je obzvláště vhodné pro specifické potřeby provozních technologií (OT) a průmyslových řídicích systémů (ICS), a to z několika důvodů:
  1. Přizpůsobitelné plány zálohování: Acronis Cyber Protect umožňuje vytvářet přizpůsobitelné plány zálohování na míru specifickým požadavkům prostředí OT a ICS. To zahrnuje nastavení zálohování na základě jedinečných provozních plánů a oken pro údržbu průmyslových systémů, aby se zabránilo přerušení výrobních procesů.
  2. Robustní ochrana proti hrozbám: OT a ICS jsou stále častěji terčem kybernetických hrozeb a Acronis Cyber Protect poskytuje vícevrstvou obrannou strategii, která zahrnuje proaktivní ochranu proti malware a ransomware pro zabezpečení kritické infrastruktury.
  3. Obnova a kontinuita systému: V odvětvích, kde je provozuschopnost kriticky důležitá, zajišťuje Acronis Cyber Protect minimální prostoje díky rychlému a spolehlivému obnovení systému, včetně možnosti obnovy holého kovu (bare-metal). To je nezbytné pro rychlé obnovení provozního stavu průmyslových systémů po havárii.
  4. Bezpečná vzdálená správa: Acronis Cyber Protect umožňuje bezpečnou vzdálenou správu zálohování, což je výhodné pro prostředí OT a ICS, která jsou často rozmístěna na různých místech, včetně vzdálených a nepřístupných lokalit..
  5. Kompatibilita se staršími systémy: Mnoho prostředí OT a ICS funguje na starších systémech, které vyžadují specializovaná zálohovací řešení. Acronis Cyber Protect dokáže zálohovat i starší systémy, čímž zajišťuje komplexní pokrytí bez nutnosti nahrazovat stávající infrastrukturu..
  6. Zjednodušené dodržování předpisů: OT a ICS často působí ve vysoce regulovaných odvětvích. Acronis Cyber Protect pomáhá při dodržování průmyslových předpisů, které se týkají ochrany dat a soukromí.
  7. Hybridní cloudové a lokální zálohování: Acronis Cyber Protect podporuje cloudové i lokální zálohování, což poskytuje flexibilitu pro prostředí OT a ICS při výběru nejvhodnějšího řešení úložiště a zajištění redundance.
 • Mé prostředí obsahuje nové i různé starší operační systémy. Podporuje Cyber Protect i takovouto situaci?

  Acronis Cyber Protect samozřejmě vyniká komplexní podporou různých operačních systémů, což je výhodné zejména pro podniky s více pracovišti a specializovaná průmyslová IT prostředí, která často na různých pracovištích provozují kombinaci nových a starších systémů.

  Pro podniky s více pracovišti nabízí Acronis Cyber Protect možnosti centralizované správy, které umožňují IT správcům zefektivnit ochranu různých operačních systémů na více pracovištích z jediné konzole. To je výhodné zejména pro zachování konzistence zálohovacích a bezpečnostních protokolů v rámci celé organizace bez ohledu na geografické rozptýlení jejích operací.

  V kontextu specializovaných průmyslových IT systémů, které mohou zahrnovat provozní technologie (OT) a průmyslové řídicí systémy (ICS), zajišťuje Acronis Cyber Protect podporu starších systémů tak, že i starší stroje, často kritické pro výrobu a provoz, zůstávají chráněny před narušením. Schopnost softwaru pracovat se širokou škálou starších systémů znamená, že se průmyslová zařízení mohou spolehnout na moderní zálohování a kybernetickou bezpečnost, aniž by bylo nutné přepracovávat stávající infrastrukturu.

  Acronis Cyber Protect je navíc navržen tak, aby byl flexibilní nejen z hlediska kompatibility s operačními systémy, ale také z hlediska přizpůsobení se jedinečným bezpečnostním požadavkům a provozním výzvám průmyslových systémů. Jeho robustní zálohovací funkce jsou spojeny s pokročilými bezpečnostními opatřeními, jako je například ochrana proti ransomware založená na umělé inteligenci, která je klíčová pro ochranu specializovaného softwaru a systémů, jež v průmyslových prostředích běží na starších operačních systémech.

  Celkově Acronis Cyber Protect poskytuje spolehlivé a přizpůsobitelné řešení pro komplexní potřeby podniků s více pracovišti a průmyslovými IT systémy, řešení zajišťuje kontinuitu podnikání, integritu dat a dostupnost systému v celém spektru generací operačních systémů.
 • Jaké možnosti obnovy nabízí Acronis Cyber Protect pro podniky s více pracovišti a pro průmyslové organizace?

  Acronis Cyber Protect nabízí řadu robustních možností obnovy, které jsou zvláště cenné pro podniky s více pracovišti a průmyslové organizace, které vyžadují rychlou obnovu v různých a složitých prostředích:
  1. Obnova holého kovu, tzv. Bare-Metal Recovery (BMR): Tato funkce umožňuje obnovení systému na stejný nebo odlišný hardware, což je důležité v průmyslovém prostředí, kde na konkrétních strojích mohou běžet starší systémy.
  2. Obnova jedním kliknutím: Uživatelé mohou obnovit systémy a data jediným kliknutím, aniž by byli závislí na IT pracovnících, což výrazně snižuje složitost a časovou náročnost operací obnovy. To je užitečné zejména pro podniky s více pracovišti, které mohou potřebovat provádět obnovu současně na různých místech.
  3. Granulární obnova: Pro přesné operace mohou organizace obnovit konkrétní soubory, složky, aplikace nebo databáze, aniž by musely obnovovat celý systém, čímž se minimalizují prostoje a dopady na produkci.
  4. Nepřetržitá ochrana dat: Změny v kritických aplikacích a systémech jsou průběžně zálohovány, což umožňuje body obnovy v reálném čase a minimalizuje se ztráta dat v rychlých průmyslových provozech.
  5. Obnova na dálku: Díky možnosti provádět úlohy obnovy na dálku mohou IT týmy řídit obnovu po havárii na více pracovištích, aniž by potřebovaly fyzický přístup k hardwaru, což je ideální pro geograficky rozptýlené průmyslové prostředí.
  6. Automatizované procesy obnovy: Acronis Cyber Protect dokáže automatizovat proces obnovy a zajistit, aby byly systémy obnoveny rychle a podle předem definovaných zásad, což je v komplexních podnikových infrastrukturách důležité pro zachování kontinuity provozu.

  Tyto možnosti obnovy jsou navrženy tak, aby zajistily, že organizace s více pracovišti a průmyslové organizace mohou udržet odolnost proti narušení, rychle se zotavit z incidentů a pokračovat v provozu s minimálními dopady bez ohledu na rozsah jejich IT ekosystémů.
  Nápověda k produktu
  V případě potíží naleznete materiály k produktům v naší Znalostní databázi. Své otázky můžete také pokládat na našich diskusních fórech.
  Technická podpora
  Majitelé předplatného mají k dispozici bezplatnou technickou podporu 24 hodin denně. Příslušné telefonní číslo podpory naleznete na stránkách Technické podpory.

  Sorry, your browser is not supported.

  It seems that our new website is incompatible with your current browser's version. Don’t worry, this is easily fixed! To view our complete website, simply update your browser now or continue anyway.