Acronis

Integrované vzdálené monitorování a správa koncových bodů

Nyní s funkcí obnovy jedním kliknutím
 • Vylepšená správa zabezpečení pro podniky
  Vylepšená správa zabezpečení pro podniky
  Zjednodušte a centralizujte ovládání programů Windows Defender a Microsoft Security Essentials, čímž usnadníte jednotné zásady zabezpečení napříč různorodými a vícegeneračními podnikovými systémy.
 • Škálovatelná automatizace ochrany koncových bodů
  Škálovatelná automatizace ochrany koncových bodů
  Bez námahy implementujte ochranu v celé síti bez ohledu na její rozsah. Využijte schopnost Acronis vyhledávání v celé síti a integrované funkce Active Directory pro vzdálenou instalaci plánů ochrany, což je klíčové pro ochranu složitých počítačových prostředí s více pracovišti a s průmyslovými počítači.
 • Optimalizovaná správa komplexních infrastruktur
  Optimalizovaná správa komplexních infrastruktur
  Získejte důležité informace díky zjednodušenému reportování, které je nezbytné pro správu rozsáhlých podnikových sítí. Přizpůsobte si řídicí panel pro sledování stavu jednotky, aktivních upozornění a stavů aktualizací, což umožňuje efektivní dohled a rychlou reakci v rozsáhlých a různorodých IT ekosystémech.
 • Řešení vzdálené plochy pro decentralizované pracovní stanice
  Řešení vzdálené plochy pro decentralizované pracovní stanice
  Zajistěte nepřetržitý přístup a zvyšte produktivitu vzdálených pracovních stanic pomocí bezpečného přímého připojení k podnikovým systémům, čímž se vyhnete nutnosti používat VPN sítě.
 • Zabezpečte data pomocí vzdáleného vymazání zařízení
  Zabezpečte data pomocí vzdáleného vymazání zařízení
  Vzdáleně sanitujte kompromitovaná nebo ztracená zařízení se systémem Windows a zajistěte, aby interní hrozby nebo externí ztráty neohrozily průmyslové nebo celopodnikové operace.

Acronis Cyber Protect Enterprise

Chraňte svá data před jakoukoli hrozbou

Nyní s funkcí obnovy jedním kliknutím

Hledáte pomoc?

Často kladené otázky

 • Jak si vzdálené monitorování a správa koncových bodů Cyber Protect poradí s komplexními podnikovými sítěmi s konvergencí IT-OT?

  Acronis Cyber Protect vyniká v oblasti vzdáleného monitorování a správy koncových bodů, zejména pro podniky s konvergencí IT-OT, prostřednictvím několika klíčových funkcí:
  1. Centralizovaný dohled: Poskytuje centralizovaný řídicí panel pro monitorování a správu všech koncových bodů, včetně IT i OT zařízení, a nabízí jednotný pohled na stav zabezpečení v celém podniku.
  2. Aktivní monitorování: Průběžně sleduje stav a zabezpečení každého koncového bodu a odhaluje anomálie, které mohou indikovat kybernetické hrozby nebo selhání systému, což je pro provozní technologické komponenty zásadní.
  3. Automatická upozornění: Konfigurovatelná upozornění informují IT týmy o problémech v reálném čase, což umožňuje okamžité kroky k ochraně citlivých provozních systémů a zmírnění rizik.
  4. Prosazování zásad: Prosazuje zásady zabezpečení napříč různými koncovými body a zajišťuje, aby IT systémy i provozní technologie, jako jsou systémy SCADA, PLC a další průmyslové řídicí systémy, dodržovaly stejné vysoké bezpečnostní standardy.
  5. Správa záplat: Spravuje a zavádí záplaty na dálku, rychle řeší zranitelnosti a zajišťuje aktuálnost nejnovějších bezpečnostních záplat jak pro tradiční IT prostředí, tak pro specializovaná OT zařízení.
  6. Vzdálená podpora: Usnadňuje vzdálenou podporu a pomoc pro jakékoli koncové zařízení v síti, což je zvláště výhodné pro řešení problémů a údržbu zařízení OT, která jsou často rozmístěna na různých místech.
  7. Škálovatelnost: Systém je navržen tak, aby se mohl rozšiřovat spolu s podnikem a spravovat rostoucí počet koncových bodů bez snížení výkonu nebo kontroly.
  8. Integrace se stávajícími systémy: Bezproblémová integrace se stávajícími systémy řízení a procesy, která poskytuje lepší přehled a kontrolu bez narušení současného provozu.

  Zaměřením na tyto aspekty Acronis Cyber Protect zajišťuje, že podniky s komplexním IT-OT prostředím mohou efektivně monitorovat, spravovat a chránit své koncové body z jediné platformy, což snižuje složitost a zvyšuje provozní efektivitu.
 • Jaké jsou výhody záplatování se zabezpečením proti selhání (fail-safe patching) produktu Cyber Protect pro OT a ICS?

  Řešení Cyber Protect pro záplatování se zabezpečením proti selhání je obzvláště přínosné pro prostředí provozních technologií (OT) a průmyslových řídicích systémů (ICS), a to hned několika způsoby:
  1. Odolnost proti narušení provozu: OT a ICS mají často zásadní význam pro kontinuální výrobu a výrobní procesy. Schopnost řešení vytvářet zálohy před záplatováním zajišťuje, že jakýkoli provozní systém lze rychle obnovit a minimalizovat tak výpadky výroby.
  2. Zajištění bezpečnosti: V prostředí OT a ICS je bezpečnost na prvním místě. Záplatování se zabezpečením proti selhání (fail-safe patching) umožňuje aktualizace bez ohrožení provozní integrity systémů, které jsou nedílnou součástí bezpečného průmyslového provozu.
  3. Záplaty na míru pro specializované systémy: OT a ICS často běží na specializovaných systémech se specifickými požadavky na záplatování. Záplatování se zabezpečením proti selhání lze přizpůsobit těmto jedinečným požadavkům a zajistit tak, aby systémy dostaly správné záplaty, aniž by byla ohrožena jejich funkčnost.
  4. Ochrana starších systémů: Mnoho prostředí OT a ICS zahrnuje starší systémy, které jsou citlivé na změny. Díky funkci záplatování se zabezpečením proti selhání mohou tyto systémy dostávat potřebné aktualizace a zároveň si zachovat stabilitu díky spolehlivým možnostem zálohování a obnovení.
  5. Bezpečná integrace se stávajícími infrastrukturami: Záplatování se zabezpečením proti selhání zapadá do stávající bezpečnostní infrastruktury a poskytuje bezproblémovou integraci s ostatními kyberbezpečnostními opatřeními na ochranu kritických průmyslových provozů.
  6. Dodržování předpisů: OT a ICS často podléhají přísným regulačním normám, které vyžadují aktuální bezpečnostní opatření. Záplatování se zabezpečením proti selhání pomáhá udržovat soulad s předpisy tím, že zajišťuje, aby byly systémy záplatovány v souladu s průmyslovými předpisy.
  7. Cílené nasazení záplat: Možnost selektivně aplikovat záplaty na kritické systémy znamená, že základní komponenty OT a ICS lze aktualizovat bez narušení propojených zařízení.
  8. Zvýšená viditelnost a kontrola: Zajišťuje dohled nad stavem záplatování systémů OT a ICS, což je zásadní pro zachování provozní integrity a splnění oborových standardů kybernetické bezpečnosti.

  Díky robustnímu zálohování před nasazením záplat a spolehlivému způsobu obnovy je řešení Acronis Cyber Protect pro záplatování se zabezpečením proti selhání ideální pro udržení vysoké dostupnosti a bezpečnosti, které jsou vyžadovany v prostředích OT a ICS.
 • Jaké tři typy správy záplat jsou součástí produktu Acronis Cyber Protect?

  Acronis Cyber Protect nabízí komplexní systém správy záplat, který zahrnuje tři typy záplat:
  1. Bezpečnostní záplaty: Jedná se o aktualizace, které jsou speciálně určené k odstranění zranitelností a zvýšení bezpečnosti systému.
  2. Opravy chyb: Aktualizace, které řeší chyby nebo nedostatky v softwaru a zlepšují jeho funkčnost a stabilitu.
  3. Aktualizace funkcí: Tyto záplaty přinášejí nové funkce nebo vylepšení stávajících funkcí a poskytují uživatelům nejnovější funkce a vylepšení.
 • Jaká opatření poskytuje Acronis Cyber Protect k ochraně citlivých dat na ztracených nebo ohrožených zařízeních ve firmách?

  Acronis Cyber Protect nabízí funkci vzdáleného vymazání zařízení, což chrání citlivá data na ztracených nebo napadených zařízeních. Podniky tak mohou na dálku vymazat všechna data v zařízení a zajistit tak, aby se chráněné nebo důvěrné informace nedostaly do nesprávných rukou. Tato funkce má zásadní význam pro zachování soukromí a zabezpečení dat, a to zejména v případech, kdy může dojít k odcizení nebo ztrátě zařízení.
  Nápověda k produktu
  V případě potíží naleznete materiály k produktům v naší Znalostní databázi. Své otázky můžete také pokládat na našich diskusních fórech.
  Technická podpora
  Majitelé předplatného mají k dispozici bezplatnou technickou podporu 24 hodin denně. Příslušné telefonní číslo podpory naleznete na stránkách Technické podpory.

  Sorry, your browser is not supported.

  It seems that our new website is incompatible with your current browser's version. Don’t worry, this is easily fixed! To view our complete website, simply update your browser now or continue anyway.