Acronis

Kybernetická odolnost podniku

Omezte prostoje, zjednodušte správu a snižte celkové náklady (TCO).

Nyní s funkcí obnovy jedním kliknutím

Bezpečná kybernetická odolnost s funkcí One-Click Recovery (obnova na jedno kliknutí)

Tři vrstvy kybernetické odolnosti

Zabezpečení průmyslového IT systému na více pracovištích proti složitosti, rostoucím nákladům a výpadkům.

Kompletní ochrana IT systému, který se nachází na několika pracovištích a v průmyslu

 • Umožněte uživatelům řídit obnovu

  Umožněte uživatelům řídit obnovu

  Odstraňuje slabá místa v IT, snižuje prostoje, šetří čas a peníze tím, že uživatelům umožňuje řídit obnovu.
 • Chraňte se před kybernetickými hrozbami pomocí AI, ML a neměnnosti

  Chraňte se před kybernetickými hrozbami pomocí AI, ML a neměnnosti

  Proaktivně chrání Vaše data, aplikace, systémy a zálohy před pokročilými kybernetickými útoky, včetně ransomware a dalších forem malware, včetně zero-day hrozeb.
 • Výrazné snížení celkových nákladů

  Výrazné snížení celkových nákladů

  Podpora více než 20 pracovních zátěží včetně lokálních, cloudových a SaaS a podpora vícegeneračních operačních systémů, umožňuje konsolidaci dodavatelů a zároveň zajišťuje kompletní ochranu.
 • Rychle obnovte průmyslová zařízení

  Rychle obnovte průmyslová zařízení

  Minimalizuje nákladné prostoje v automatizovaných výrobních halách, v ropných/plynárenských provozech a ve farmaceutickém průmyslu díky rychlé lokální obnově OT, ICS a vědeckých testovacích zařízení.
 • Zjednodušte správu systému

  Zjednodušte správu systému

  Poskytuje jednotný pohled na zálohování a obnovení s centralizovanou správou a lokální autonomií. Nabízí bezproblémovou integraci se stávajícími nástroji třetích stran a širokou podporu multigeneračních operačních systémů.
 • Neustálá ochrana dat

  Neustálá ochrana dat

  Zabezpečte nová data při jejich vytváření. Agent Acronis sleduje každou změnu, která byla provedena v uvedených aplikacích, a průběžně je zálohuje, aby nedošlo ke ztrátě posledních změn, pokud je třeba počítač znovu obnovit.
 • Obnovte jakéhokoli počítač bez ohledu na jeho věk nebo funkci

  Obnovte jakéhokoli počítač bez ohledu na jeho věk nebo funkci

  Zajišťuje rychlé a spolehlivé obnovení i nejstarších systémů, včetně případného obnovení na nový hardware.
 • Suverenita kmenových dat

  Suverenita kmenových dat

  Můžete si vybrat, zda chcete ukládat data u sebe, nebo využít 54 datových center, které jsou umístěné po celém světě – Acronis Hosted, Google Cloud a Microsoft Azure.
 • Ochrana pracovníků na dálku a pracovníků z domova

  Ochrana pracovníků na dálku a pracovníků z domova

  Umožňuje samoobslužné obnovení počítačů – na vzdálených pracovištích a v domácích kancelářích – což vede k mnohem rychlejšímu obnovení provozu bez zásahu IT pracovníků.
 • 100% míra detekce
  V certifikačním testu VB100 společnost Acronis detekovala 100 % malwaru a měla 0 % falešně pozitivních výsledků.
 • 0 % falešně pozitivních výsledků
  V testu AV-Comparatives byla společnost Acronis jedním ze čtyř řešení s nulovým počtem falešně pozitivních výsledků.
 • 100% vysoký výkon
  Ve všech osmi výkonnostních kategoriích testu AV-TEST prokázala společnost Acronis buď velmi rychlý, nebo rychlý výkon.

Acronis Cyber Protect Enterprise

Chraňte svá data před jakoukoli hrozbou

Nyní s funkcí obnovy jedním kliknutím
Proč AcronisCyber Protect? Poslechněte si to od našich zákazníků
 • Společnost BinHexS dosáhla implementací řešení společnosti Acronis celkové úspory 30 %. Cyber Protect
  Případová studie
  Společnost BinHexS dosáhla implementací řešení společnosti Acronis celkové úspory 30 %. Cyber Protect

  Acronis Cyber Protect – umožňuje společnosti BinHexS soustředit ochranu své infrastruktury prostřednictvím jediné integrované platformy.

 • Fotbalový klub Manchester City má všechna data, aplikace a systémy efektivně zálohované a připravené k obnově prostřednictvím společnosti Acronis. Cyber Protect
  Případová studie
  Fotbalový klub Manchester City má všechna data, aplikace a systémy efektivně zálohované a připravené k obnově prostřednictvím společnosti Acronis. Cyber Protect

  Společnost Acronis je partnerem fotbalového klubu Manchester City v oblasti kybernetické ochrany a poskytuje zálohování, ochranu a ukládání dat.

 • Společnost BDR Pharmaceuticals díky společnosti Acronis snížila CapEx o 30 % a OpEx o 12 % Cyber Protect
  Případová studie
  Společnost BDR Pharmaceuticals díky společnosti Acronis snížila CapEx o 30 % a OpEx o 12 % Cyber Protect

  Farmaceutická společnost výrazně zlepšila metriky RPO a RTO a zároveň snížila požadavky na šířku pásma o 10 %.

Chraňte více úloh na více platformách

Physical

  Learn more

  Applications

  • Microsoft Exchange
  • Microsoft SQL Server
  • Microsoft SharePoint
  • Microsoft Active Directory
  • Oracle Database
   Learn more

   Virtual

   • VMware vSphere
   • Microsoft Hyper-V
   • Citrix XenServer
   • Red Hat Virtualization
   • Linux KVM
   • Oracle VM Server
    Learn more

    Endpoints

    • Windows PC
    • Mac
     Learn more
     Embedded thumbnail for backing up your files
     Podporované systémy Podporované systémy

     Hledáte pomoc?

     Často kladené otázky

     • Proč je produkt Cyber Protect jedinečně vhodný pro ochranu průmyslových IT systémů?

      Acronis Cyber Protect v16 umožňuje rychlé uživatelské obnovení jakéhokoli počítačového systému bez ohledu na jeho stáří nebo funkci, což má zásadní význam pro minimalizaci narušení provozu. Jedinečným způsobem poskytuje:
      • Obnovení libovolného počítače bez ohledu jeho stáří nebo funkci: Verze v16 dokáže obnovit všechny systémy, staré i nové, zároveň zajišťuje spolehlivé a rychlé obnovení. To zahrnuje i obnovu holého kovu (bare-metal recovery) na nový hardware, která je nezbytná pro zachování kontinuity stárnoucích starších systémů.
      • Obnova řízená uživatelem: Díky funkci One-Click Recovery (obnova na jedno kliknutí) mohou i netechničtí pracovníci snadno zahájit procesy obnovy, čímž se efektivně decentralizuje pracovní zátěž IT týmu a urychluje se návrat k provozu po incidentu.
      • Obnova specifická pro dané odvětví: Produkt Acronis v16 je přizpůsoben jedinečným potřebám průmyslových prostředí a nabízí cílené obnovení pro OT, ICS a laboratorní systémy. To snižuje rizika prostojů v odvětvích, kde je každá sekunda výrobního času cenná.
      • Zajištění kompatibility: Cyber Protect se může pochlubit ověřenou kompatibilitou se všemi hlavními poskytovateli OT a ICS, což zajišťuje bezproblémovou integraci a spolehlivost.
      • Samoobslužná vzdálená obnova: Uživatelé vzdálených a domácích kanceláří mohou nezávisle obnovovat systémy, což výrazně zlepšuje cíle doby obnovy (RTO) v různých lokalitách bez centrálního zásahu IT týmu.

      Acronis Cyber Protect v16 se zaměřuje na rychlé obnovení provozu systémů bez nutnosti technické pomoci, což je skvělé pro vytížené průmyslové prostředí.
     • Jak Cyber Protect snižuje celkové náklady (TCO neboli Total Cost of Ownership) kybernetické odolnosti?

      Acronis Cyber Protect v16 pomáhá snížit celkové náklady (TCO) řešení kybernetické ochrany díky několika klíčovým funkcím:

      • Komplexní podpora pracovního zatížení: Díky podpoře více než 20 různých pracovních zátěží, včetně lokálních, cloudových a SaaS platforem, umožňuje Acronis Cyber Protect v16 podnikům zefektivnit ochranu dat v různých IT prostředích. Tato rozsáhlá podpora usnadňuje konsolidaci dodavatelů, zjednodušuje správu a zajišťuje komplexní ochranu všech aspektů podnikové IT infrastruktury.
      • Zjednodušená správa: Centralizovaná konzole pro správu zjednodušuje dohled nad ochranou dat a kybernetickou bezpečností v celém podniku, čímž šetří administrativní čas a snižuje provozní náklady.• Obnova jedním kliknutím: Funkce obnovení jedním kliknutím (one-click recovery) umožňuje uživatelům samostatně obnovit systémy, čímž se snižuje zátěž IT pracovníků a minimalizují se prostoje, které mohou být pro podniky nákladné.
      • Automatizované procesy: Díky automatizovaným funkcím, jako je správa záplat a hodnocení zranitelností, jsou rutinní úkoly řešeny efektivně, což umožňuje IT týmům soustředit se spíše na strategické iniciativy než na časově náročnou údržbu.
      • Efektivní využívání zdrojů: Acronis Cyber Protect v16 je navržen tak, aby minimalizoval dopad na systémové zdroje a zajistil, že operace ochrany nebudou narušovat produktivitu a nebudou vyžadovat další investice do hardwaru.
      • Proaktivní ochrana: Pokročilé technologie AI a ML pomáhají předcházet kybernetickým incidentům dříve, než k nim dojde, a snižují tak potenciální náklady spojené s úniky dat, obnovou ransomware a nápravou systému.
      • Kompatibilita se staršími systémy: Možnost podpory a obnovy starších systémů pomocí obnovy na holém kovu (bare-metal recovery) znamená, že organizace mohou prodloužit životnost své stávající infrastruktury, aniž by musely vynaložit náklady na okamžité upgrady.
      • Suverenita dat a dodržování předpisů: Integrované funkce pro zajištění souladu s předpisy a suverenity dat pomáhají vyhnout se pokutám a sankcím, které jsou spojené s nedodržováním předpisů a které se u podniků působících ve více jurisdikcích mohou výrazně zvýšit.

      Díky zaměření na tyto oblasti umožňuje Acronis Cyber Protect v16 podnikům efektivnější správu kybernetické ochrany, a to jak z provozního, tak i finančního hlediska, což vede ke snížení celkových nákladů (TCO).
     • Jak automatické zjišťování zefektivňuje ochranu nových zařízení?

      Funkce automatického zjišťování v produktu Acronis Cyber Protect v16 výrazně zjednodušuje proces zabezpečení nových zařízení v podnikové síti. Je to užitečné zejména pro prostředí s více pracovišti a vzdálené IT pracovníky. Zde se dozvíte, jak vylepšuje pracovní postup ochrany:
      • Automatická detekce zařízení: Jakmile se k síti připojí nové zařízení, nástroj automatického zjišťování, který je v Acronis Cyber Protect v16, je automaticky detekuje. Tím se eliminuje nutnost ručního monitorování a inventarizace nových hardwarových přírůstků a zajistí se, že žádné zařízení nezůstane nechráněno kvůli nedopatření nebo zpoždění manuálních procesů.
      • Bezproblémová integrace: Po zjištění nového zařízení lze systém nakonfigurovat tak, aby automaticky nasadil agenta Acronis. To znamená, že zařízení je okamžitě převedeno pod ochranu Acronis Cyber Protect bez jakéhokoli ručního zásahu, což zajišťuje rychlou obranu proti potenciálním hrozbám.
      • Důsledné uplatňování zásad: Při automatickém zjišťování se na nová zařízení automaticky aplikují zásady ochrany, které jsou pro podnik předem definované. Tím je zajištěno, že každé zařízení dodržuje firemní standardy kybernetické bezpečnosti, a je tak zachována konzistence a soulad v celé síti.
      • Efektivní přidělování zdrojů: Automatizací počátečních kroků ochrany zařízení se IT týmy zbaví opakujících se úkolů a mohou se soustředit na strategičtější iniciativy. Toto efektivní využití lidských zdrojů přispívá ke snížení provozních nákladů a zvyšuje celkovou produktivitu.

      Funkce automatického zjišťování Acronis Cyber Protect v16 v podstatě zjednodušuje rozšiřování ochrany sítě, zajišťuje okamžité a konzistentní bezpečnostní pokrytí nových zařízení a optimalizuje využití IT zdrojů.
     • Co je úložiště Acronis Cloud Storage a jak je licencováno?

      Acronis Cloud Storage je možnost ukládání záloh do bezpečných datových center společnosti Acronis. Licence úložiště Acronis Cloud Storage jsou založeny na předplatném a závisí na úrovni kapacity úložiště. Do cloudového úložiště můžete ukládat zálohy z neomezeného počtu počítačů a z jakéhokoli typu platformy, včetně záloh z mobilních zařízení. Kvóta je sdílena mezi všemi zařízeními registrovanými v účtu*.*.

      (!) Upozorňujeme, že k používání úložiště Acronis Cloud Storage potřebujete alespoň jednu licenci Acronis Cyber Protect.

      *Netýká se bezplatného cloudového úložiště. Bezplatné cloudové úložiště, které je dostupné s předplacenou licencí, je platné pouze pro licencovanou pracovní zátěž a nelze je sdílet s jinými pracovními zátěžemi.
      Nápověda k produktu
      V případě potíží naleznete materiály k produktům v naší Znalostní databázi. Své otázky můžete také pokládat na našich diskusních fórech.
      Technická podpora
      Majitelé předplatného mají k dispozici bezplatnou technickou podporu 24 hodin denně. Příslušné telefonní číslo podpory naleznete na stránkách Technické podpory.

      Sorry, your browser is not supported.

      It seems that our new website is incompatible with your current browser's version. Don’t worry, this is easily fixed! To view our complete website, simply update your browser now or continue anyway.