Sản phẩm bảo vệ không gian mạng

Acronis Cyber Cloud

Cung cấp tất cả các dịch vụ bảo vệ an ninh mạng mà khách hàng của bạn tìm kiếm thông qua một nền tảng và một công cụ quản lý tổng hợp duy nhất

 • Acronis Cyber Protect Cloud

  Hiện đại hóa hệ thống bảo mật và sao lưu với các giải pháp bảo vệ không gian mạng tích hợp

 • Acronis Cyber Files Cloud

  Cung cấp trải nghiệm làm việc hiệu quả và giải pháp bảo mật cho khách hàng với tính năng đồng bộ hóa, chia sẻ tệp an toàn và lưu trữ linh hoạt

 • Acronis Cyber Notary Cloud

  Đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của dữ liệu khách hàng bằng công chứng tệp dựa trên blockchain và chữ ký điện tử

Tìm hiểu thêm

Sản phẩm khác

 • Acronis Cyber Infrastructure

  Khám phá giải pháp SDS đa mục đích, quy mô lớn, tiết kiệm chi phí và được thiết kế để bảo vệ không gian mạng

 • Acronis Cyber Appliance

  Giải pháp lưu trữ tiết kiệm chi phí, đa mục đích và có thể tăng quy mô

 • Acronis Cloud Manager

  Kiểm soát môi trường Microsoft Cloud nhờ tính năng giám sát, quản lý, di chuyển và phục hồi nâng cao

 • Acronis Cloud Security

  Hợp lý hóa tác vụ bảo mật dành cho Microsoft Hyper-V và Azure với nền tảng nền tảng bảo mật đám mây kết hợp

 • Acronis Cloud Migration

  Tự động chuyển máy ảo sang Hyper-V, AWS và Azure nhưng không cần sử dụng nhân tố xâm nhập

 • Acronis #CyberFit Score

  Acronis #CyberFit Score là cách tiếp cận nhanh nhất và tiết kiệm chi phí nhất để đánh giá tình trạng bảo mật của các thiết bị đầu cuối, thiết bị và cơ sở hạ tầng CNTT của bạn

 • Acronis Backup Advanced for vCloud

  Backup Advanced for vCloud

 • Acronis Cyber Protect Connect

  Truy cập từ xa một cách dễ dàng, hiệu quả và an toàn cho MSPs

Sorry, your browser is not supported.

It seems that our new website is incompatible with your current browser's version. Don’t worry, this is easily fixed! To view our complete website, simply update your browser now or continue anyway.