Acronis
Cyber Protect Cloud

  Đã đến lúc nâng cấp

  So sánh Acronis Cyber Protect Cloud với Veeam. Sức mạnh giải pháp tích hợp so với hỗn hợp
  Sự công nhận của khách hàng Acronis Cyber Protect Cloud được khách hàng cho điểm cao trên G2
  Tại sao phải cạnh tranh với Veeam? Dẫn đầu với Acronis Cyber Protect Cloud

  Veeam mới đây đã phát hành V11 nhưng họ vẫn luôn cố gắng bắt kịp Acronis. So sánh với nền tảng bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng toàn diện của chúng tôi để hiểu lý do MSP có nhiều cơ hội hơn.

  Ba lý do khiến các bên cung cấp dịch vụ quản lí nên chọn Acronis Cyber Protect Cloud thay vì Veeam

  Đừng cố đuổi bắt với Veeam

  Dẫn đầu với Acronis Cyber Protect Cloud

  Acronis Cyber Protect Cloud và Veeam

  Acronis Cyber Protect Cloud và Veeam

  Các tính năng
  Acronis Cyber Protect Cloud
  Veeam
  Bảo vệ dữ liệu
  Sao lưu theo hình ảnh và tệp
  Khôi phục dữ liệu sau thảm họa
  Bảo vệ dữ liệu liên tục
  chỉ dành cho VMware ESXi VM
  Lưu trữ đám mây và lưu trữ hỗn hợp
  Giới hạn
  Chống mã độc
  Giới hạn
  Quản lý bảo vệ bảo mật thiết bị đầu cuối
  Chống phần mềm độc hại, chống mã độc, chống khai thác tiền điện tử
  Giới hạn
  Bảo vệ chống phần mềm độc hại cho bản sao lưu
  Giới hạn
  Khôi phục an toàn
  Giới hạn
  Khám phá và kiểm kê thiết bị phần cứng và phần mềm
  thông qua việc mua thêm Veeam One
  Quản lý bản vá tự động
  Không khả dụng
  Vá khi xảy ra lỗi để đảm bảo an toàn
  Không khả dụng
  Dữ liệu xử lý sự cố bao gồm Lưu trữ bằng chứng số về kết xuất bộ nhớ và thông tin quy trình từ bản sao lưu cấp đĩa
  Không khả dụng
  Các tính năng Bảo mật thiết bị đầu cuối bổ sung bao gồm Bảo vệ chống phần mềm độc hại toàn diện dựa trên MI, Lọc URL, Bảo mật email, Ngăn chặn mất dữ liệu, Đánh giá lỗ hổng bảo mật, v.v.
  Không khả dụng
  Hỗ trợ nền tảng MSP
  Cổng thông tin quản lý khách hàng MSP
  Tích hợp nền tảng hệ sinh thái kênh Dịch vụ chuyên nghiệp tự động hóa (PSA), Giám sát và quản lí từ xa (RMM), IT
  Bảng giá kênh IT
  Đào tạo đối tác và hỗ trợ tiếp thị
  AMBROSS-TI chuyển từ Veeam sang Acronis Cyber Protect Cloud
  Acronis Cyber Protect Cloud từ StorageCraft ShadowProtect
  MSP cần bảo vệ mạng toàn diện và cải thiện RTO

  "AMBROSS-TI từng sử dụng Veeam và các giải pháp kế thừa như Ổ cứng mạng NAS. Vấn đề thách thức nhất là Veeam chỉ hoạt động tốt trong môi trường ảo và chúng ta cần bảo vệ nhiều thiết bị và khối lượng công việc khác. Acronis nhanh chóng và đơn giản trên nhiều nền tảng bao gồm máy chủ vật lý và hộp thư của Microsoft".

  Đừng cố đuổi bắt với Veeam

  Dẫn đầu với Acronis Cyber Protect Cloud

  Sorry, your browser is not supported.

  It seems that our new website is incompatible with your current browser's version. Don’t worry, this is easily fixed! To view our complete website, simply update your browser now or continue anyway.