Acronis
Hợp nhất khả năng bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng để bảo vệ mọi dữ liệu, ứng dụng và hệ thống
Hội đồng quản trị của Acronis
Paul Maritz
Paul Maritz
Chủ tịch
Hoa Kỳ
Kirill Tatarinov
Kirill Tatarinov
Phó chủ tịch Điều hành
Hoa Kỳ
SB Serg Bell
SB Serg Bell
Nhà sáng lập, Giám đốc bộ phận Hàm khởi tạo
Singapore
René Bonvanie
René Bonvanie
Thành viên Hội đồng quản trị, CMO Danh dự của Palo Alto Networks
Hoa Kỳ
Leif Lindbäck
Leif Lindbäck
Thành viên Hội đồng quản trị, Đối tác & Thành viên của Đội ngũ Công nghệ tại CVC Capital Partners
Vương quốc Anh
Faris Al Mazrui
Faris Al Mazrui
Thành viên Hôi đồng quản trị, Trưởng bộ phận Đầu tư mạo hiểm & Tăng trưởng - Mubadala Investment Company
Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
Lisbeth McNabb
Lisbeth McNabb
Thành viên Hội đồng quản trị, Chuyên viên Công nghệ, Nhà lãnh đạo tư tưởng
Hoa Kỳ
Persefoni Noulika
Persefoni Noulika
Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc BlackRock Private Equity Partners
Thuỵ Sĩ
Stanislav Protassov
Stanislav Protassov
Đồng sáng lập, Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Constructor University
Singapore
Walter Scott
Walter Scott
Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Devo
Hoa Kỳ
Holger Staude
Holger Staude
Acronis Board Member and Managing Partner and Co-Founder, Springcoast Partners
United States
Ilya Zubarev
Ilya Zubarev
Thành viên Hội đồng quản trị, Đồng sáng lập & Chủ tịch Runa Capital
Ukraine, Cyprus
Đội ngũ điều hành
Ezequiel Steiner
Ezequiel Steiner
Giám đốc điều hành
Hoa Kỳ
Shachar Rabbe
Shachar Rabbe
Giám đốc tài chính
Hoa Kỳ
Alona Geckler
Alona Geckler
Phó chủ tịch cấp cao về Hoạt động Kinh doanh, Giám đốc nhân sự
Người israel
Nick Grebennikoff
Nick Grebennikoff
Giám đốc Phát triển
Singapore
Katya Ivanova
Katya Ivanova
Giám đốc Kinh doanh
Bulgari
Gaidar Magdanurov
Gaidar Magdanurov
Chủ tịch
Bulgaria
Oleg Melnikov
Oleg Melnikov
Giám đốc Công nghệ
Hoa Kỳ
Dan Meyers
Dan Meyers
Giám đốc Nhân sự
Hoa Kỳ
Kevin Reed
Kevin Reed
Giám đốc Bảo mật Thông tin
Singapore
Oleg Shaikhatarov
Oleg Shaikhatarov
Chief Product Officer
Bulgari
James Tucker Bradley
James Tucker Bradley
Tổng Cố vấn, Thư ký
Hoa Kỳ

Sorry, your browser is not supported.

It seems that our new website is incompatible with your current browser's version. Don’t worry, this is easily fixed! To view our complete website, simply update your browser now or continue anyway.