Zasady zachowania prywatności w firmie Acronis

Firma Acronis bardzo szanuje prywatność swoich klientów, czego wyrazem są firmowe zasady zachowania prywatności. Chcemy, aby osoby odwiedzające naszą witrynę internetową i przekazujące nam informacje czuły się bezpiecznie. Firma Acronis gromadzi dane osobowe klientów tylko za ich zgodą.

W niniejszej deklaracji ochrony prywatności przedstawiono rodzaje gromadzonych informacji i sposoby ich wykorzystania. Niniejsza deklaracja dotyczy wszystkich witryn internetowych i umów firmy Acronis, w których zawarta jest sama deklaracja lub łącze do niej. Ponadto niektóre informacje mogą być gromadzone w trybie off-line i do nich również odnoszą się niniejsze zasady.

Gromadzone informacje

W większości przypadków nasze witryny internetowe można odwiedzać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych lub identyfikacyjnych. Informacje dotyczące klientów są gromadzone wyłącznie na podstawie ich dobrowolnej zgody, co oznacza, że osoba odwiedzająca lub klient musi wprost zgodzić się na przekazywanie firmie Acronis informacji na swój temat.

Chcąc zapewnić klientom interesujące informacje, trafnie odpowiadać na ich zapytania oraz zwiększyć korzyści związane z użytkowaniem naszej witryny internetowej, czasami prosimy klientów o podanie informacji na swój temat. Firma Acronis prosi klientów o podanie informacji w różnych miejscach swojej witryny internetowej (www.acronis.pl), w tym w obszarach rejestracji produktów, strefach związanych z promocjami oraz obszarach zamawiania biuletynu. Gromadzone informacje mogą obejmować zwykłe dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu oraz dane techniczne lub demograficzne.

W naszej witrynie internetowej mogą być również gromadzone pewne informacje dotyczące odwiedzin klienta oraz jego zachowania podczas przeglądania stron, takie jak data i godzina uzyskania dostępu, wyświetlane strony oraz nazwa dostawcy usług internetowych i/lub adres IP umożliwiający dostęp do Internetu, a także ewentualnie adresy internetowe, na których zostało umieszczone łącze do naszej witryny internetowej. Informacje te umożliwiają lepsze poznanie sposobów korzystania z naszej witryny internetowej, a także podnoszenie jej jakości oraz spełnianie wymogów wynikających z umów między firmą Acronis a witrynami kierującymi lub podłączonymi.

Sposób wykorzystania informacji

Na podstawie zebranych informacji dostosowujemy naszą witrynę internetową do preferencji klienta, dostarczając zawartość i informacje, które naszym zdaniem mogą go zainteresować. Informacje te służą również do powiadamiania klienta o wydarzeniach związanych z firmą Acronis, w tym o nowych produktach, aktualizacjach, ofertach specjalnych i innych ciekawych nowościach.

Gromadzone informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności przez firmę Acronis. W pewnych sytuacjach informacje na temat klientów możemy udostępniać osobom trzecim świadczącym usługi w naszym imieniu. Firma Acronis udostępnia tym osobom trzecim wyłącznie informacje niezbędne do świadczenia przez nie usług, jednak pod warunkiem, że zobowiążą się one do wprowadzenia środków ochrony danych klientów co najmniej tak rygorystycznych jak te stosowane przez firmę Acronis. Ponadto informacje na temat klientów możemy ujawniać naszym partnerom handlowym, w celach marketingowych i innych celach związanych z działalnością gospodarczą, skutkiem czego co pewien czas firma Acronis lub jej partnerzy handlowi mogą kontaktować się z klientem pocztą elektroniczną, telefonicznie lub pocztą zwykłą. Jeśli w dowolnym czasie klient poinformuje nas, że nie życzy sobie dalszych kontaktów tego rodzaju, zostaną one niezwłocznie wstrzymane. Acronis jest firmą międzynarodową, mającą klientów i partnerów w ponad 90 krajach. Z tego względu wszelkie zgromadzone dane osobowe mogą być wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane w USA lub innych krajach, w których firma Acronis lub jej partnerzy handlowi mają swoje biura lub prowadzą działalność. Udostępniając informacje firmie Acronis, klient wyraża zgodę na ich przesyłanie ze swojego kraju do dowolnego kraju na świecie.

Firma Acronis może ujawnić informacje otrzymane od klientów, aby spełnić wymogi prawne lub zapewnić ochronę swoich praw bądź praw swoich pracowników lub partnerów handlowych.

Niektóre produkty Acronis zawierają funkcje, które umożliwiają udostępnianie lub synchronizację plików z innymi użytkownikami produktów Acronis. W przypadku korzystania z tych funkcji klient potwierdza, że (i) zgadza się na ujawnienie przesyłanych informacji odbiorcy, (ii) czynności przesyłania (i przesyłane informacje) są zgodne ze wszystkimi warunkami i postanowieniami dotyczącymi oprogramowania i usług firmy Acronis oraz (iii) firma Acronis nie ponosi odpowiedzialności za przesyłaną zawartość ani za kompletność, dokładność lub bezbłędność samej operacji przesyłania.

Metody rezygnacji

Ponieważ wszystkie informacje o klientach są zbierane na podstawie ich dobrowolnej zgody, wszystkie informacje otrzymywane przez klienta od firmy Acronis powinny odpowiadać jego potrzebom w zakresie korzystania z komputera. Jeśli jednak klient nie chce otrzymywać informacji od firmy Acronis, powinien odwiedzić stronę https://account.acronis.com/#/settings i zaznaczyć opcję „Nie chcę otrzymywać żadnych wiadomości".

Ponadto na stronie https://account.acronis.com/#/profile klient może zmienić lub zaktualizować swój profil, w tym dane kontaktowe.

Pliki cookie

W witrynie www.acronis.pl stosowane są pliki cookie (tzw. ciasteczka, czyli niewielkie ilości danych zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym klienta), które umożliwiają dostarczanie klientowi bardziej spersonalizowanych i lepiej dostosowanych treści i usług. Ponadto dzięki plikom cookie firma Acronis może identyfikować prawidłowości w zachowaniu użytkowników oraz na bieżąco udoskonalać witrynę internetową i dostarczać zawartość zgodną z zainteresowaniami klienta. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie, ale jeśli klient sobie tego nie życzy, może zmienić ustawienia przeglądarki. Jeśli klient odrzuci pliki cookie, może nie mieć dostępu do wszystkich korzyści oferowanych przez naszą witrynę internetową.

Bezpieczeństwo

Firma Acronis bezwzględnie chroni dane osobowe klienta i szanuje jego wybór dotyczący ich przeznaczenia. Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa dotyczące informacji gromadzonych online, w tym sprawdzone i skuteczne rozwiązania zabezpieczające, takie jak protokół SSL. Jednak Internet jest przestrzenią publiczną, w której dane mogą przepływać między różnymi sieciami, w tym również pozbawionymi odpowiednich zabezpieczeń, a zatem możliwe jest uzyskanie dostępu do informacji przez niezamierzone osoby trzecie.

Partnerzy handlowi

Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn lub logotypy innych firm. Firma Acronis nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności stosowane w takich witrynach ani za ich zawartość.

Fora

W niektórych obszarach niniejszej witryny internetowej odwiedzającym udostępniane są fora i tablice ogłoszeń. WSZELKIE INFORMACJE UJAWNIONE W TYCH OBSZARACH STAJĄ SIĘ PUBLICZNE I FIRMA ACRONIS NIE MA OBOWIĄZKU UTRZYMANIA ICH W TAJEMNICY. DECYDUJĄC SIĘ NA UJAWNIENIE JAKICHKOLWIEK DANYCH OSOBOWYCH, NALEŻY ZACHOWAĆ ROZWAGĘ I OSTROŻNOŚĆ.

Kontakt z firmą Acronis

Jeśli po zapoznaniu się z niniejszą deklaracją firmy Acronis dotyczącą ochrony prywatności klient ma pytania lub wątpliwości, może zgłaszać je w dziale obsługi klienta firmy Acronis pod adresem http://www.acronis.pl/support/. Firma Acronis może co pewien czas aktualizować lub modyfikować niniejszą deklarację ochrony prywatności bez wcześniejszego powiadomienia, a wszelkie tego rodzaju aktualizacje lub modyfikacje wchodzą w życie z chwilą publikacji. Prosimy o regularne przeglądanie niniejszej deklaracji, tak aby mieć bieżącą orientację w naszych zasadach ochrony prywatności i gromadzenia danych osobowych. Korzystanie z witryn internetowych firmy Acronis oraz ich odwiedzanie jest równoznaczne ze zgodą klienta na postanowienia niniejszej deklaracji ochrony prywatności wraz z jej okresowymi zmianami.

Inne wersje:
Dzień wejścia w życie 07.08.2020