Oświadczenie o ochronie prywatności Acronis

Data wejścia w życie: 24 maja 2018

Oświadczenie o ochronie prywatności Acronis (zwane dalej „Oświadczenie o Ochronie Prywatności”) opisuje, w jaki sposób Acronis International GmbH i jej spółki stowarzyszone (razem zwane „Acronis” lub „my”) gromadzi i przetwarza informacje użytkowników.

Doceniamy zaufanie użytkowników, którzy udostępniają nam swoje dane. Ochrona informacji jest naszym najważniejszym priorytetem, ponieważ chcemy, aby użytkownicy nadal darzyli nas zaufaniem.

Wszystkie nasze produkty i usługi opracowujemy z myślą o ochronie danych. Ciężko pracujemy nad zapewnieniem bezpieczeństwa informacji. Powołaliśmy specjalne zespoły zajmujące się ochroną i bezpieczeństwem danych użytkowników. Nieustannie aktualizujemy nasze działania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i inwestujemy w nie, aby zwiększyć prywatność użytkowników.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności. Gdy użytkownik wysyła nam swoje dane, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych jak opisano w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA JAKĄKOLWIEK CZĘŚĆ NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI, WÓWCZAS NIE POWINIEN KORZYTAĆ Z NASZYCH USŁUG.

1. KIM JESTEŚMY

Administratorem danych dostarczanych przez użytkownika lub gromadzonych przez nas na acronis.com i poddomenach jest Acronis International GmbH, Rheinweg 9, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria. W zakresie informacji przekazanych z UE lub Szwajcarii do USA administratorem danych jest Acronis, Inc., 1 Van de Graaff Drive #301, Burlington, Massachusetts 01803 USA zgodnie z Ochroną Prywatności (opisaną w sekcji 3 poniżej).

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności odnosi się do korzystania z publicznych części acronis.com zarejestrowanych użytkowników Produktów Głównych (https://www.acronis.com/personal/, https://www.acronis.com/business/) oraz do usług chmury danych Acronis (https://www.acronis.com/cloud/) (zwanych łącznie „Usługi”). Jeśli dla określonej części Usług zostanie opublikowania odrębna polityka prywatności (na przykład Oświadczenie o Ochronie Prywatności dla Programu Doświadczenia Klienta Acronis), wówczas ta polityka, a nie niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności, będzie mieć zastosowanie w przypadku braku spójności dokumentów.

Nasze prawo do przetwarzania informacji jest również opisane w naszych umowach z klientami biznesowymi („Umowy z Klientami”). Zgodnie z umową Acronis nie ma prawa dostępu do danych osobowych, które klienci przechowują lub w inny sposób przetwarzają za pośrednictwem produktów i usług Acronis. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy z Klientem jest sprzeczne lub w inny sposób niespójne z postanowieniem niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności, wówczas warunki Umowy z Klientem będą mieć znaczenie nadrzędne.

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności nie ma zastosowania do danych, które są gromadzone przez jakąkolwiek witrynę lub usługę strony trzeciej, do której użytkownik otrzymuje dostęp przez Usługi.

W niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności „przetwarzanie” danych oznacza wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych, w sposób automatyczny lub nieautomatyczny, takiej jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, dostosowywanie, wykorzystywanie, ujawnianie, łączenie, usuwanie lub niszczenie danych.

3. OCHRONA PRYWATNOŚCI I PRZENOSZENIE DANYCH MIĘDZY GRANICAMI PAŃSTW

Udostępnianie informacji wymaga czasami przeniesienia danych między granicami państw. Korzystamy z mechanizmów zgodnych z prawem jako podstawy do przenoszenia danych z EEA do innych krajów, w tym z amerykańskich i unijnych przepisów dotyczących ochrony prywatności oraz szwajcarskich i amerykańskich przepisów dotyczących ochrony prywatności określonych przez Departament Handlu USA (razem zwane dalej „Ochrona Prywatności”). Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej lub Szwajcarii, może zapoznać się z naszą Polityką Ochrony Prywatności (https://www.acronis.com/company/privacy-shield/), aby zasięgnąć informacji dotyczących naszych działań w zakresie ochrony danych osobowych, które otrzymujemy z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii zgodnie z odpowiednimi przepisami Ochrony Prywatności.

4. ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie niniejszego Oświadczenie o Ochronie Prywatności jest określona na górze niniejszej strony internetowej. W miarę dodawania nowych funkcji do Usług, możemy wnosić poprawki do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności. Jeśli wprowadzimy istotną zmianę w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności, które ograniczy prawa prywatności użytkownika, powiadomimy o tym użytkownika z wyprzedzeniem za pośrednictwem Usług. Dalsze korzystanie z Usług przez użytkownika po dacie wejścia w życie poprawek stanowi zgodę użytkownika na znowelizowane Oświadczenie o Ochronie Prywatności. Znowelizowane Oświadczenie o Ochronie Prywatności zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

5. GROMADZONE PRZEZ NAS DANE

Gdy użytkownik korzysta z naszych Usług, gromadzimy dane, które użytkownik podaje nam za pośrednictwem Usług. Dane te obejmują następujące sytuacje:

 • Gdy użytkownik otwiera konto, podaje nam przynajmniej nazwę użytkownika i hasło, informacje biznesowe takie jak imię i nazwisko, nazwę firmy, adres firmowy, adres e-mail, telefon firmowy i wszelkie inne informacje.
 • Gdy użytkownik dokonuje zakupu, podaje nam lub podmiotowi przetwarzającemu płatność dane o płatności takie jak numer karty kredytowej lub debetowej.
 • Gdy użytkownik bierze udział w ankietach lub grupie badawczej, podaje nam opinie o naszych produktach i usługach.
 • Gdy użytkownik kontaktuje się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, gromadzimy informacje, które użytkownik podaje nam w trakcie rozmowy. Czasami kontrolujemy lub nagrywamy te rozmowy do celów szkoleniowych oraz aby zapewnić wysoki poziom usługi.

Dane otrzymywane od innych podmiotów
Otrzymujemy dane o użytkowniku od innych podmiotów, w tym od naszych sprzedawców, dostawców usług i odsprzedawców oraz naszych innych partnerów biznesowych. Otrzymujemy także dane o użytkowniku od stron trzecich, które pomagają nam świadczyć Usługi, na przykład do celów wykrywania fałszerstwa, kryminalistyki cyfrowej i podobnych działań.

Dane gromadzone, gdy użytkownik korzysta z Usług
Gdy użytkownik korzysta z Usług, gromadzimy dane o funkcjach wykorzystywanych przez użytkownika i sposobie wykorzystywania tych funkcji oraz urządzeniach, takich jak komputer, tablet lub telefon komórkowy („Urządzenie”) z których korzysta Użytkownik w celu dostępu do Usług (zwane łącznie „Dane Użytkowania”), które obejmują:

 • Logi serwera
  Gromadzimy dane o aktywności użytkownika w zakresie Usług, na przykład o funkcjach, z których użytkownik korzysta za pośrednictwem naszych logów serwera. Log serwera to lista czynności wykonywanych przez serwer. Serwery Acronis automatycznie gromadzą i przechowują w logach serwera zapytania wyszukiwania, adres IP, rodzaj i język przeglądarki, strefę czasową oraz datę i godzinę żądania oraz URL strony przekierowującej, a także określone pliki cookie, które identyfikują przeglądarkę lub konto Acronis użytkownika.
 • Dane o urządzeniu
  Gromadzimy dane z Urządzenia i o Urządzeniu, z którego korzysta użytkownik w celu dostępu do Usług, w tym:
  • dane o sprzęcie i oprogramowaniu, np. ID Urządzenia, ustawienia i właściwości specyficzne dla Urządzenia, system operacyjny, identyfikatory związane z plikami cookie lub inne technologie, które mogą jednoznacznie identyfikować Urządzenie lub przeglądarkę użytkownika; oraz
  • dane o połączeniu z siecią bezprzewodową i komórkową użytkownika, np. dostawca internetowy i siła sygnału.

Możemy powiązać dane osobowe i Dane Użytkowania lub różne rodzaje Danych Użytkowania. Możemy także powiązać publicznie dostępne dane osobowe, takie jak dane osobowe dostępne w publicznych bazach danych. Jeśli powiązane informacje umożliwiają identyfikację danej osoby, traktujemy je jako dane osobowe.

Dane zgromadzone za pomocą Technologii Gromadzenia Danych
Stosujemy pliki cookie, znaczniki pikseli (zwane także znakami nawigacyjnymi, plikami cookie typy flash i „czystymi gifami”) oraz podobne technologie (zwane dalej „Technologią Gromadzenia Danych”), aby automatycznie gromadzić dane o użytkowniku, gdy korzysta z Usług. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi sposobu korzystania z Technologii Gromadzenia Danych przez Acronis.

Inne dane gromadzone za zgodą użytkownika
Gromadzimy inne dane, gdy użytkownik wyrazi zgodę w momencie gromadzenia tych danych, na przykład gdy zdecyduje się na udział w Programie Doświadczenia Klienta Acronis (CEP).

6. PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE GROMADZENIA DANYCH

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do przeglądarki internetowej użytkownika lub otwierane z przeglądarki internetowej lub dysku twardego komputera użytkownika. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny (lokalizację internetową), z której pochodzi plik cookie, „żywotność” pliku cookie (tj. moment utraty ważności) oraz losowo wygenerowany unikalny numer lub podobny identyfikator. Plik cookie może także zawierać informacje o komputerze użytkownika, na przykład ustawienia użytkownika, historię przeglądania i czynności wykonane za pomocą Usługi. Znak nawigacyjny (zwany także znacznikiem pikseli lub „czystym gifem”) to fragment kodu komputerowego, który umożliwia śledzenie czynności użytkowników i ruch na stronie internetowej. Więcej informacji o plikach cookie i znakach nawigacyjnych znajduje się na www.allaboutcookies.org.

Jak korzystamy z technologii gromadzenia danych: Technologia Gromadzenia Danych pomaga nam usprawnić doświadczenia użytkownika podczas korzystania z Usług, na przykład przez przechowywanie preferencji językowych dotyczących strony internetowej, aby użytkownik nie musiał wybierać języka za każdym razem, gdy korzysta z Usług, tworzenie statystyk o korzystaniu z Usług pomagających nam w analizie informacji technicznych i nawigacyjnych dotyczących Usług oraz w wykrywaniu oszustw i zapobieganiu nim.

Usługi korzystają z następujących plików cookie:

 • Niezbędne pliki cookie, które są wymagane do świadczenia Usług. Bez tych plików nie byłaby możliwa na przykład rejestracja lub logowanie do oferowanych przez nas Usług.
 • Analityczne i wydajnościowe pliki cookie, które umożliwiają nam rozpoznawanie i ustalanie liczby użytkowników, dowiadywanie się, jak użytkownicy nawigują przez Usługi oraz pomagają nam usprawnić sposób funkcjonowania Usług.
 • Funkcjonalne pliki cookie, które są stosowane do rozpoznawania użytkownika powracającego do Usług.

Korzystamy także z Google Analytics, która jest usługą Google korzystającą z Technologii Gromadzenia Danych w celu gromadzenia anonimowych informacji o korzystaniu z usług i zgłaszaniu trendów na stronie internetowej.

Pliki kontroli użytkownika: Niektóre przeglądarki internetowe (w tym przeglądarki mobilne) oferują ustawienia umożliwiające kontrolę lub odrzucenie plików cookie albo powiadomienie, gdy plik cookie zostanie umieszczony na Urządzeniu użytkownika. Użytkownik może także odrzucić identyfikatory Urządzenia, włączając odpowiednie ustawienie na Urządzeniu. Mimo że użytkownik nie musi zaakceptować plików cookie lub identyfikatorów urządzenia mobilnego, jeśli użytkownik zablokuje lub odrzuci je, może nie mieć dostępu do wszystkich funkcji dostępnych przez Usługi.

Nasze oświadczenie dotyczące sygnałów Do Not Track: Niektóre przeglądarki internetowe (w tym Safari, Internet Explorer, Firefox i Chrome) mają funkcję „Do Not Track” („DNT”) lub podobną funkcję, która sygnalizuje stronom internetowym, że użytkownik nie chce, aby jego aktywność i zachowanie online były śledzone. Jeśli strona internetowa, która reaguje na konkretny sygnał DNT otrzyma sygnał DNT, przeglądarka może zablokować tę stronę internetową i uniemożliwić jej gromadzenie określonych danych osobowych o użytkowniku przeglądarki. Nie wszystkie przeglądarki oferują opcję DNT, a sygnały DNT nie są jeszcze jednolite. Z tego powodu wielu operatorów stron internetowych, w tym Acronis, nie reaguje na sygnały DNT.

7. JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Acronis przetwarza dane osobowe:

 • aby utworzyć i prowadzić konto użytkownika,
 • aby komunikować się z użytkownikiem,
 • aby zapobiegać oszustwom, analizować oszustwa i inne nadużycia Usług,
 • aby chronić nasze prawa i własność,
 • aby świadczyć, zabezpieczać i usprawniać Usługi oraz zarządzać nimi,
 • aby odpowiadać na pytania użytkownika i próbować rozwiązywać problemy z naszymi produktami,
 • aby wykonywać transakcje, o które wnioskuje użytkownik,
 • aby poprawiać wydajność i niezawodność naszych produktów i usług za pomocą informacji gromadzonych przez Program Doświadczenia Klienta (CEP); oraz
 • aby pomóc nam usprawnić obsługę klienta.

Acronis przetwarza Dane Użytkowania:

 • do analizy trendów i statystycznej obserwacji dotyczącej liczby osób korzystających z Usług,
 • do opracowywania, usprawniania i ochrony Usług,
 • do badań preferencji klientów,
 • do audytu i analizy Usług oraz
 • do zapewnienia technicznej funkcjonalności i bezpieczeństwa Usług.

Do przetwarzania danych w sposób opisany powyżej korzystamy z następujących podstaw prawnych:

 • Świadczenie usług użytkownikom: Przeważnie powodem przetwarzania przez nas danych jest realizacja naszej umowy z użytkownikiem w zakresie korzystania z Usług.
 • Uzasadnione interesy: Możemy wykorzystać dane użytkownika, gdy mamy uzasadnione interesy, aby tak zrobić. Na przykład analizujemy zachowanie użytkownika w odniesieniu do Usług, aby nieustannie usprawniać naszą ofertę, promować nasze nowe produkty i funkcje oraz przetwarzać dane do celów administracyjnych, prawnych i w celu wykrywania oszustw.
 • Zgoda: Czasami możemy poprosić użytkownika o zgodę na wykorzystanie informacji z określonych, konkretnych powodów. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności.

8. JAK UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE

Acronis może udostępniać dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Usług w następujący sposób:

 • Sprzedawcy: Udostępniamy informacje naszym sprzedawcom, którzy pomagają nam świadczyć Usługi, na przykład w zakresie obsługi klienta, marketingu lub testowania naszych środków bezpieczeństwa. Acronis zapewni, że każdy sprzedawca, któremu udostępniamy dane osobowe będzie chronił te dane, wykorzystując wszelkie dostępne mu środki ochrony danych.
 • Odsprzedawcy: Udostępniamy informacje naszym odsprzedawcom i innym stronom trzecim, które promują, odsprzedają i/lub opatrują Usługi innymi markami.
 • Transakcje firmowe: Możemy udostępniać i przekazywać dane osobowe, jeśli bierzemy udział w fuzji, sprzedaży, nabyciu, zbyciu, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązaniu, bankructwie lub innej zmianie własności lub kontroli przez Acronis lub dowolną spółkę stowarzyszoną (w każdym przypadku zarówno w całości, jak i w części).
 • Gdy jest to wymagane przez prawo: Obowiązujące prawo może zobowiązywać Acronis do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeśli: (i) jest to w uzasadniony sposób konieczne do przestrzegania procesów prawnych (np. nakaz sądowy, wezwanie sądowe lub nakaz rewizji), dochodzenia rządowego lub innych wymogów prawnych lub (ii) jest to konieczne do zapobiegania lub wykrywania przestępstw (każdy przypadek podlega odpowiedniemu prawu ).
 • Inne rodzaje ujawniania danych zgodne z prawem: Udostępniamy informacje także wtedy, gdy (i) ujawnienie ograniczyłoby odpowiedzialność Acronis w faktycznm lub grożącym pozwie prawnym; (ii) jest to konieczne do ochrony praw Acronis, użytkowników, klientów, sprzedawców, partnerów biznesowych lub innych zainteresowanych stron; (iii) do zastosowania dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód; (iv) do wyegzekwowania naszych umów; oraz (v) w celu reakcji na sytuację awaryjną.

Acronis może łączyć informacje zgromadzone przez Usługi i usuwać identyfikatory, tak aby informacje nie identyfikowały już poszczególnej osoby lub nie mogły zostać wykorzystane do bezpośredniej identyfikacji danej osoby („Połączone Informacje”). Acronis udostępnia Połączone Informacje stronom trzecim i nie ogranicza korzystania z Połączonych Informacji przez strony trzecie.

9. DECYZJE UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 • Prawo do dowiedzenia się, jakie dane osobowe przechowujemy o użytkowniku: Jeśli użytkownik chce dowiedzieć się, jakie dane osobowe przechowujemy na temat użytkownika, powinien skontaktować się z nami pisemnie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Jeśli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem, może zweryfikować określone dane osobowe przekazane Acronis, logując się na swoje konto. Jeśli użytkownik nie jest zarejestrowanym użytkownikiem, Acronis może podjąć odpowiednie kroki, aby zweryfikować tożsamość użytkownika, zanim udzieli dostępu do danych osobowych.
 • Prawo do skorygowania lub usunięcia danych osobowych: Najprostszym sposobem korekty lub usunięcia danych osobowych dostarczonych w Usługach przez użytkownika jest zalogowanie się do konta i wprowadzenie koniecznych zmian w ustawieniach profilu. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących korekty lub usuwania danych osobowych, które przetwarzamy o użytkowniku, prosimy o kontakt za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej. Prosimy pamiętać, że rozpatrzymy żądanie użytkownika, ale możemy mieć ograniczoną możliwość wprowadzenia zmiany lub usunięcia danych osobowych użytkownika. Jeśli Usługi zostały udostępnione użytkownikowi przez klienta korporacyjnego, który sponsoruje korzystanie z Usług przez użytkownika, decyzja o usunięciu danych osobowych z Usług może mieć negatywny wpływ na możliwość otrzymania nagród i elementów motywujących od takich stron, jeśli są oferowane. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się bezpośrednio z klientem korporacyjnym.
  Możemy odrzucić żądanie z określonych powodów, w tym gdy żądanie jest niezgodne z prawem lub może naruszać tajemnice handlowe lub własność intelektualną lub prawa prywatności strony trzeciej.
 • Odpowiedzialność. W niektórych krajach, także w Unii Europejskiej, użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji do odpowiedniego organu ochrony danych, jeśli ma obawy dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych.
 • Wiadomości marketingowe. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od nas e-maili związanych z marketingiem, powinien kliknąć na link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w jednym z naszych e-maili marketingowych.

Informacja dla mieszkańców Kalifornii: Kalifornijski Kodeks Cywilny, sekcja 1798.83 zezwala mieszkańcom Kalifornii zażądać określonych informacji dotyczących ujawniania przez nas danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. Aby złożyć taki wniosek, należy skontaktować się z nami pod adresem privacy@acronis.com.

10. LINKI DO INNYCH STRON INTERNEOTWYCH I USŁUG

Usługi mogą zawierać linki do witryn i usług stron trzecich, które nie są obsługiwane przez nas. Po kliknięciu na te linki użytkownik zostanie przekierowany na strony inne niż strony Usług. Link do witryny lub usługi strony trzeciej nie oznacza, że polecamy daną witrynę lub usługę, ani nie poświadczamy jakości i dokładności informacji, które się na nich znajdują. Jeśli użytkownik zdecyduje się wejść na witrynę lub skorzystać z usługi strony trzeciej, będzie on podlegać działaniom w zakresie prywatności oraz polityce tychże usług i witryn, a nie naszej. Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności nie ma zastosowania do danych osobowych, które użytkownik poda na tych witrynach i usługach.

11. OCHRONA I ZACHOWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Podejmujemy środki ostrożności, aby pomóc w ochronie danych osobowych, które gromadzimy i przechowujemy. Na przykład chronimy informacje przekazane przez przeglądarkę użytkownika do Usług za pomocą oprogramowania Secure Sockets Layer (SSL) lub podobnej technologii szyfrowania. Wszelkie przekazywanie danych odbywa się na ryzyko użytkownika. Oczekujemy, że użytkownik zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa do ochrony swoich danych.

Możemy zawiesić korzystanie ze wszystkich lub części Usług przez użytkownika bez powiadomienia, jeśli będziemy podejrzewać lub wykryjemy naruszenie bezpieczeństwa. Jeśli użytkownik sądzi, że podane nam informacje nie są już bezpieczne, powinien bezzwłocznie powiadomić nas o tym, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak długo potrzebujemy ich do uzasadnionych celów biznesowych i w zakresie dopuszczalnym przez prawo. W praktyce oznacza to, że usuwamy lub anonimizujemy konto użytkownika po trzech (3) latach nieustannego braku aktywności, chyba że musimy zachować je zgodnie z obowiązującym prawem; ponieważ nie rozwiązano jeszcze problemu, roszczenia lub sporu; lub informacje muszą zostać zachowane dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych, na przykład do zapobiegania oszustwom i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników. Prosimy pamiętać, że mimo iż nasze systemy są przeznaczone do wykonywania procesu usuwania danych, z powodu ograniczeń technicznych nie możemy obiecać, że dane zostaną usunięte w określonym terminie.

12. OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

Usługi nie są skierowane do ani przeznaczone dla dzieci. Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie, jeśli dowiemy się, że otrzymaliśmy informacje bezpośrednio od dziecka poniżej lat 13 bez zweryfikowanej zgody jego rodzica, wykorzystamy te informacje wyłącznie w celu wysłania bezpośredniej odpowiedzi do tego dziecka (lub jego rodzica lub opiekuna prawnego), aby poinformować dziecko, że nie może korzystać z Usług.

KONTAKT Z NAMI

Prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem privacy@acronis.com.

Inne wersje:
Dzień wejścia w życie 07.08.2020