Acronis Notary

Pierwszy konsumencki produkt do tworzenia kopii zapasowych, który wykorzystuje technologię Blockchain zapewniając autentyczność i oryginalność plików

Czym jest technologia Blockchain?

Blockchain jest znany w kontekście cyfrowej waluty zwanej bitcoin. Pomimo szumu wokół bitcoin, nie jest to jedyne przydatne zastosowanie technologii blockchain. Lecz, aby pojąć inne zastosowania, trzeba wpierw zrozumieć blockchain. Jest to po prostu rozproszona baza danych zawierająca stale rosnącą listę, lub łańcuch, danych transakcji. Każda część tego zdecentralizowanego systemu zawiera kopię łańcucha rekordów; nie ma “oficjalnej” kopii. W ten sposób dane są zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz.

“Odciski” danych

Acronis Notary oblicza unikalny, kryptograficzny “odcisk” sumy kontrolnej każdego pliku. Algorytm sumy kontrolnej generuje za każdym razem te same wyniki dla tego samego pliku, niezależnie od okoliczności. Dowolna zmiana w pliku, nawet drobna, powoduje zmianę odcisku. Algorytm sumy kontrolnej działa tylko w jedną stronę – nie można określić pliku wejściowego mając tylko sam wynik.

Zakotwiczanie danych w Blockchain

Pomyśl o blockchain jako o księdze rachunkowej, do której można tylko dodawać wpisy, i która zawiera listę transakcji rozproszoną pomiędzy różnymi jednostkami, przy czym każda przechowuje identyczną kopię księgi. Każdy rekord księgi posiada znacznik czasowy, jest niezmienny i może być zweryfikowany indywidualnie.

Suma kontrolna całej struktury zawierająca odciski plików jest zapisywana w blockchain. Autentyczność tych plików może być niezależnie potwierdzona przez dowolną stronę (nawet nie związaną z Acronisem), która ma dostęp do blockchain.

Jak można wykorzystać Acronis Notary i dlaczego powinieneś się tym zainteresować?

Gdy zapisujesz kopię zapasową swoich plików na dyskach lokalnych lub w chmurze, słusznie zakładasz że oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych poprawnie ją zapisze. Technologia Acronis Notary może potwierdzić autentyczność twoich danych. W przyszłości możesz zwyczajnie poczuć potrzebę upewnienia się czy pliki pozostały niezmienione. Lub ktoś inny może przekazać plik, którego autentyczność trzeba będzie potwierdzić. Typowe przypadki użycia obejmują kopie akt nieruchomości lub personelu, łańcuchy dowodowe dokumentów dla sądu oraz długoterminowe archiwa, które mogą być obiektem kontroli prawnej i skarbowej. Poniżej na tej stronie znajduje się kilka innych przykładów.

Acronis Notary tworzy certyfikat dla każdego poświadczanego pliku. Certyfikat łączy unikalne właściwości pliku z trwałym rekordem w blockchain. To pozwala sprawdzić jego autentyczność. Certyfikaty Acronis Notary zawierają wszelkie informacje potrzebne do weryfikacji chronionych danych, więc mogą być one weryfikowane pojedynczo. Autentyczność pliku może sprawdzić człowiek, maszyna, a nawet osoby trzecie, tak długo jak mają dostęp do blockchain.

Ochrona, która pasuje do Twoich potrzeb

Acronis Cyber Backup

Niezawodne i łatwe w użyciu rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych dla firm każdej wielkości.

Dla biznesu

Acronis True Image 2021

Najlepsze rozwiązanie do tworzenia osobistych kopii zapasowych z wbudowaną aktywną ochroną przed oprogramowaniem ransomware.

Dla użytkowników domowych

Acronis Cyber Backup Cloud

Hybrydowe rozwiązanie dla Service Providerów do tworzenia kopii zapasowych w chmurze, które chroni ponad 20 platform.

Dla Service Providerów

Acronis Cyber Notary Cloud

Blockchain - podstawowa usługa do notaryzacji, podpisywania elektronicznego i weryfikacji plików.

Dla Service Providerów

Acronis Cyber Infrastructure

Uniwersalne rozwiązanie software-defined storage, które łączy obciążenia bloków, plików i obiektów.

Dla Service Providerów

Uzyskaj pewność, że dane są autentyczne i oryginalne

Potwierdź, że dokument jest niezmieniony (lub zmieniony)

Przypuśćmy, że posiadasz umowę powykonawczą, której kopia zapasowa jest zapisana w magazynie lokalnym lub w chmurze Acronis. Druga strona umowy również otrzymuje cyfrową kopię tego samego dokumentu. Po kilku miesiącach odbierasz telefon z drugiej firmy zostajesz poinformowany, że nie spełniłeś warunków kontraktu. Kontrahent przedstawia dokument, który zdaje się być oryginalny. Podejrzewasz jednak, że został on zmieniony.

Wykorzystując technologię Acronis Notary, porównujesz certyfikat wygenerowany dla tego “nowego” dokumentu z oryginalnym certyfikatem. W ten sposób, możesz sprawdzić czy ten ostatni dokument jest identyczny bit po bicie z tym, który znajduje się w kopii zapasowej. Jeśli nie pasują do siebie, oznacza to, że druga strona dokonała pewnych zmian w dokumencie i możesz potwierdzić, że nie jest to oryginalny dokument.

 

Potwierdź konkretną datę powstania dzieła pracy twórczej

Grafik lub muzyk może być nastawiony sceptycznie do publikacji swojego dzieła w Internecie. Dzięki certyfikacji Acronis Notary — narzędzie do ochrony praw autorskich mogące potwierdzić datę powstania — może zmienić swoje zdanie.

W tym celu, artysta tworzy kopię zapasową zawierającą cyfrowe dzieła sztuki, muzykę, zdjęcia i wszystko inne co może być chronione prawami autorskimi. Gdy kopia jest gotowa, otrzymuje certyfikat, który może mu pomóc w dowodzeniu swoich praw autorskich na wypadek ich naruszenia. Zapis oryginalnych dzieł i daty ich utworzenia znajdują się w blockchain. Artysta może potwierdzić, że jego dzieła istniały w określonym czasie w przeszłości i był ich autorem.

 

Udowodnij, że dokument prawny istniał w danym momencie

Prawnicy muszą czasami potwierdzać sędziemu i ławie przysięgłych to, że plik który znajduje się w ich posiadaniu istnieje od pewnej określonej daty. Dzięki Acronis Notary, prawnicy mogą powiązać swój plik z datą w blockchain, co matematycznie dowodzi istnienia określonego pliku w danym dniu.

 

Potwierdź, że faktury zostały opłacone w danym momencie

Firma posiada archiwum starych opłaconych faktur. Jedna faktura dotyczy dostarczonych usług. Firma przechowuje wszystkie swoje faktury w kopii zapasowej. Pewnego dnia, firma otrzymuje list z żądaniem zapłaty za fakturę, która została już opłacona dwa lata temu! Rekordy w blockchain są stałe i niezmienne. Firma może potwierdzić, że faktura została ponownie wysłana przez pomyłkę.

 

Udowodnij, że certyfikaty produktu nie zostały zmienione

Klient kupił certyfikowany brylant z przyporządkowanym do niego numerem seryjnym. Korzystając z Acronis Notary stworzył kopię zapasową “gwarancji autentyczności” brylantu oraz faktury zakupu. Po pewnym czasie, postanowił sprzedać brylant. Potencjalny kupiec może skorzystać z Acronis Notary w celu weryfikacji czy “gwarancja autentyczności” brylantu i faktura zakupu nie zostały zmienione od daty zakupu. Gdy kupiec jest pewien autentyczności brylantu, może śmiało przejść dalej i skorzystać z profesjonalnej wyceny u jubilera.

 

To dopiero początek nowej generacji ochrony danych

Żyjemy w świecie ciągłych zagrożeń, a Acronis Notary to dopiero pierwszy krok do prawdziwej nowej generacji ochrony danych. Odkryj sposób w jaki Acronis rozwija swoje produkty do ochrony twoich danych w świecie stale rosnących zagrożeń.